Rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych projektu ABSTRESS (Zwiększanie odporności roślin strączkowych jednocześnie na stres abiotyczny i biotyczny) , w ramach którego mają zostać opracowane rośliny uprawne odporne na suszę i choroby.

W projekcie uczestniczą naukowcy z 13 instytucji z Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

Celem projektu jest zrewolucjonizowanie produkcji nowych odmian roślin z wykorzystaniem technik molekularnych i obliczeniowych do identyfikacji procesów, poprzez które susza i choroby podwójnie utrudniają życie roślin uprawnych. W toku projektu ustalone zostaną również nowe geny i ścieżki biochemiczne, dzięki którym zwiększy się odporność roślin na te czynniki.

 

Źródło:http://cordis.europa.eu
0 0 votes
Article Rating