Najnowsze badania wykazały, że ewolucja faworyzuje elastyczne osobniki, które potrafią wyciągać wnioski z przeszłości. Choć takie zachowanie przypisywano tylko ludziom, to cecha praktycznie każdego gatunku.

Rozwinięty zmysł, by pamiętać fakty, i zestawiać je z aktualnymi nawet na przestrzeni lat wyciągając z nich wnioski i odpowiednio na nie reagować, był cechą przypisywaną głównie ludziom. Zwierzęta przystosowywały się do zaistniałej sytuacji lub nie.

 

Nauczka na błędach

Zespół naukowców, kierowany przez profesora Johna McNamara z Bristol’s School of Biological Sciences zbudował matematyczny model, by móc określić,

jak zachowają się zwierzęta w czasie znaczących zmian w ich naturalnym środowisku, do którego się przyzwyczaiły. 

– W zmieniającym się środowisku, „doświadczenie życiowe” pozwala zwierzętom przewidzieć, co może nastąpić, i jak się przygotować – powiedział dr Tim Fawcett, współautor badań.

– Zwierzę, przyzwyczajone do „bogatego” środowiska, uznaje świat za dobre, pełne jedzenia miejsce. Gdy warunki nagle się pogarszają, zakłada, że to chwilowe i wkrótce się poprawi. Z kolei inny osobnik, przyzwyczajony do z zasady ubogich warunków nagłe polepszenie uzna za anomalię. Gdy jednak sytuacja będzie się powtarzała cyklicznie, oba osobniki zauważą to, i będą się przygotowywać zawczasu – na gorsze, lub na lepsze – tłumaczył Fawcett.

Ewolucja lubi elastycznych

Badania naukowców z Bristol’s School of Biological Sciences podkreślają, jak ważne są nieprzewidywalne wahania środowiska naturalnego w ewolucji.

– Szybkie zmiany faworyzują osobniki, które są elastyczne i potrafią dostosować się, bazując na swoim doświadczeniu – powiedział Fawcett. Zwrócił uwagę, że świat jest z zasady dynamicznie zmieniającym się miejscem, o czym modele ewolucyjne często zapominają.

– Naszą pracą staramy się wytłumaczyć zależność między zmieniającym się środowiskiem, a zachowaniem zwierząt. To wbrew pozorom bardziej skomplikowana i złożona relacja, niż dotychczas sądzono – powiedział.

Źródło: science daily, tm
0 0 votes
Article Rating