Nanorurki węglowe zostały znalezione podczas badań nad astmą w płucach dzieci mieszkających w Paryżu – po raz pierwszy zostały one wykryte u ludzi. Badacze mają bardzo podzielone zdanie na temat ich szkodliwości. Niektórzy sugerują, że mogą one mieć taki sam wpływ na zdrowie, jak azbest.

Obydwa materiały posiadają podobną strukturę i prawdopodobnie związane z tym silne właściwości rakotwórcze

Obydwa materiały posiadają podobną strukturę i prawdopodobnie związane z tym silne właściwości rakotwórcze.

Niezwykle mocne, lekkie i przewodzące nanorurki wykazują ogromny potencjał w takich dziedzinach jak technologia obliczeniowa, produkcja odzieży i technologie medyczne. Niemniej jednak są pewne obawy co do ich wykorzystania po badaniach na myszach, które wykazały, że wstrzykiwane nanorurki mogą powodować charakterystyczne dla pylicy azbestowej reakcje immunologiczne.

Aby temat ten zbadać, Fathi Moussa i jego koledzy z uniwersytetu Paris-Saclay we Francji, obserwowali śluz z dróg oddechowych pobrany u 64 dzieci chorych na astmę i odkryli nanorurki węglowe we wszystkich próbkach. Pięć innych dzieci, jak zaobserwowano, również miało je w makrofagach – komórkach odpornościowych, które usuwają cząstki uznane przez organizm za niepożądane, czyszcząc drzewo oskrzelowe płuc.

Dlaczego dotąd nieznane zjawisko występuje z tak dużą intensywnością, oraz co jest jego źródłem, pozostaje na razie tajemnicą, choć zespół znalazł podobne struktury w kurzu i spalinach samochodowych zebranych w Paryżu.

„Badanie nie zostało powołane w celu poszukiwania związku pomiędzy obecnością nanorurek w płucach i chorobami dzieci, ale ludzie z astmą mogą być szczególnie narażeni na ich akumulowanie w płucach, jako że zdolność ich makrofagów do usuwania ciał obcych jest osłabiona;” mówi dr Moussa. „Nawet jeśli nanorurki nie są bezpośrednio toksyczne, mają duże powierzchnie, dzięki czemu inne cząsteczki mogą zaczepiać się o nie, potencjalnie pomagając zanieczyszczeniom dostawać się w głąb płuc i błon komórkowych”. Podobna zasada dotyczy także drobin azbestu, zwiększających ponad tysiąckrotnie ryzyko choroby nowotworowej płuc.

James Bonner z uniwersytetu w Raleigh twierdzi, że wykrycie nanorurek powinno być traktowane z ostrożnością, ponieważ w innych badaniach zanieczyszczeń powietrza na przestrzeni lat nie udało się ich odnaleźć.
W mojej opinii, istnieje wiele niepewności co do tego, co tak naprawdę są to za struktury, szczególnie materiał w komórkach płuc od pacjentów,” dodaje.

Co do potencjalnych skutków zdrowotnych, Jonathan Grigg, badacz w Queen Mary University of London, uważa, że mało prawdopodobne jest, aby rakotwórczy potencjał włókien azbestowych miały także nanorurki węglowe; mikrofilamenty azbestu są znacznie większe i mogą utknąć w wyściółce płucnej. Jeśli mamy w układzie oddechowym nanorurki, to chyba nic nowego, a paliwa kopalne są prawdopodobnym źródłem – mówi. „Myślę, że wdychaliśmy je przez bardzo długi czas. Ale wymaga to więcej pracy i ustaleń, na pewno”.

Z kolei mniej sceptyczni naukowcy mówią otwarcie o dopuszczeniu do obrotu dodatków do olejów silnikowych, sprzętu sportowego i ubrań zawierających w składzie węglowe nanorurki w niedawnym czasie, co mogło zapoczątkować nową chorobę cywilizacyjną.

Badacze pod kierownictwem profesora Kennetha Donaldsona na uniwersytecie w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, zbadali potencjał dla długich i krótkich nanorurek węglowych, długich i krótkich włókien azbestowych oraz sadzy, czy mogą powodować patologiczne reakcje znane jako prekursory choroby. Materiał wstrzyknięto do jamy brzusznej myszy wrażliwego predyktora długiej odpowiedzi w ściankach płuc na obce włókna.
Wyniki były jasne. Długie, cienkie nanorurki węglowe wykazały takie same efekty jak długie, cienkie włókna azbestu” – mówi Donaldson.

Macrophage_eating_nanotube

Makrofag próbujący sfagocytować nanorurkę węglową. Spektrometria dyspersywna promieni X, uniwersytet w Rochester, Institute of Optics.

Źródła: ebiomedicine.com, nature.com,
Tagi: nowa choroba cywilizacyjna, pylica nanorurkowa, azbest, nowotwór płuc, pylica azbestowa, dzieci, medycyna
0 0 votes
Article Rating