W większości regionów Francji – zwłaszcza w tych leżących na północy – w czwartek ogłoszono alert związany z zanieczyszczeniem powietrza. W Paryżu i na jego przedmieściach osiągnęło ono tak wysoką wartość, że władze miasta zalecają m.in. ograniczanie spacerów. Mogłyby one okazać się groźne dla zdrowia.

Jak podaje AirParif – agencja regionalna zajmująca się monitorowaniem jakości powietrza – Francja znalazła się właśnie w szczytowym momencie zanieczyszczenia powietrza. Kulminacja tego zjawiska miała miejsce w czwartek.

W Paryżu, a także w jego okolicach, wartość zanieczyszczenia wyniosła 80 mg na metr kwadratowy. Zazwyczaj dochodzi do 30 mg na mkw.

Konsekwencje wydania alertu

W związku z ogłoszonym alertem francuska policja nakazała zmniejszenie prędkości i utworzyła trasy objazdowe dla samochodów ciężarowych. Paryski ratusz zalecił również ograniczenie spacerów i wypoczynku na świeżym powietrzu. Szczególną ostrożność powinni zachować ludzie z chorym układem oddechowym, dzieci i osoby starsze.

Dodatkowo udostępniono mieszkańcom Paryża bezpłatne korzystanie z Autolib (elektryczne samochody samoobsługowe) i Velib (miejskie rowery) przez okres trwania zanieczyszczenia.

Belgia też z ostrzeżeniami

Również w sąsiadującej Belgi ogłoszono alert. W związku z tym urzędnicy starają się ograniczyć ruch na drogach w kraju. By pomóc oczyścić zanieczyszczone powietrze, kierowcy są zachęcani do odstawienia samochodu i skorzystania z bezpłatnego transportu publicznego. W Brukseli ograniczono prędkość – w strefach, w których wynosi ona zwykle 70 km/h, będzie przez jakiś czas wynosić 50 km/h. Natomiast na autostradach łączących stolicę z Walonią maksymalna prędkość będzie równa 90 km/h.

Śmiercionośny smog

W skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne, pyły. Mogą powodować silne alergie i doprowadzić do astmy. Są też przyczyną zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, czy niewydolności oddechowej.

O tym, jak tragiczne mogą być skutki zanieczyszczenia powietrza przekonała się Wielka Brytania. Podczas trwającego pięć dni wielkiego smogu londyńskiego w 1952 roku zmarło ponad 4 tys. osób.

 

Źródło: ENEX, tm
0 0 votes
Article Rating