Słonie afrykańskie leśne (Loxodonta cyclotis) żyjące w Gabonie są szybko wybijane przez kłusowników, którzy przybywają głównie z Kamerunu. Autorzy publikacji z Current Biology przestawiają zatrważające statystyki. Wg nich, w ciągu dekady gabońska populacja L. cyclotis zmniejszyła się o ponad 80% (zginęło ok. 25 tys. słoni).

Przez to, że Gabon jest uznawany za miejsce zamieszkania największej pozostałej przy życiu populacji słoni leśnych, ssaki te mają o wiele większe kłopoty niż dotąd sądzono. […] Nie możemy dłużej zakładać, że duże i położone na uboczu obszary chronione uratują zwierzęta. Kłusownicy pójdą tam, gdzie mogą coś zyskać, dlatego transgraniczne kłusownictwo stanowi zagrożenie dla gatunków, a dla ich ochrony kluczowe są wspólne działania wielu zainteresowanych stron. Zwierzęta przechodzą przez granicę, myśliwi również – podkreśla John Poulsen z Duke University i Agencji Parków Narodowych Gabonu.

W 2014 r. biolodzy szacowali liczbę słoni leśnych z i w okolicy Parku Narodowego Minkébé na podstawie odchodów. Później porównali statystyki do liczb określonych w analogiczny sposób w 2004 r. Choć spodziewali się spadków wielkości populacji, wyniki ich zaszokowały.

Wg specjalistów, najważniejszym krokiem w działaniach na rzecz ratowania słoni leśnych jest zmniejszenie zapotrzebowania na kość słoniową.

Ogłoszony niedawno chiński zakaz handlu kością słoniową [do końca br. Państwo Środka chce całkowitego zakazu przetwarzania i handlu] to nieoceniony krok w dobrym kierunku. Społeczność międzynarodowa musi wywierać nacisk na pozostałe kraje, które zezwalają na ten proceder […]. By zakończyć rzeź, potrzebujemy funduszy i woli politycznej.

Mimo wszystko Poulsen wierzy, że słonie leśne przetrwają, choć zapewne tylko na ograniczonych obszarach na terenie dobrze chronionych parków narodowych. Spadek ich liczebności nie pozostanie jednak bez wpływu. Słonie są inżynierami ekosystemu. Odgrywają ważną rolę w roznoszeniu nasion czy obiegu składników odżywczych […]. Nie mamy pojęcia, jak wyeliminowanie słoni z dużych połaci lasów Afryki Środkowej wpłynie na ich skład i strukturę […].

0 0 votes
Article Rating