W przyszłości obie Ameryki i Azja się połączą – twierdzą geolodzy. Stworzą superkontynent o wielkości Pangei, z której około 200 mln lat temu wydzieliły się obecne kontynenty. Nowy ląd – Amazja ma powstać na obszarze Oceanu Arktycznego.

Ameryka Północna, zdjęcie Blue Marble / NASA

W przeszłości naukowcy przewidywali dla przyszłego superkontynentu, zwykle nazywanego Amazją, dwie lokalizacje: na Atlantyku w pobliżu dzisiejszej Afryki lub po przeciwnej stroni kuli ziemskiej.

Jednak według nowych badań Amazja ma uformować się na obszarze Oceanu Arktycznego.

Jednak na biegunie

– Połączone Ameryka Północna i Południowa zamkną Morze Karaibskie i zetkną się z Eurazją w rejonie dzisiejszego Bieguna Północnego – twierdzi Ross Nelson Mitchell, geolog z Uniwersytetu Yale, który uczestniczył w badaniach dotyczących superkontynentów w ramach swojego doktoratu.

– Natomiast Australia porusza się na północ i prawdopodobnie dołączy do Azji gdzieś pomiędzy Indiami i Japonią – dodaje Mitchell.

„Prawdziwa wędrówka biegunowa” superkontynentów

Jak pisze „New York Times”, geolog, który wraz z kolegami z Yale rozważa swoją teorię w najnowszym numerze czasopisma „Nature”, odtworzył ruch dawnych superkontynentów, używając danych paleomagnetycznych, czyli pomiaru siły działającej między ziemskimi skałami.

Jak mówi Mitchell, każdy z występujących w przeszłości superkontynentów „montowany” był z mniejszych płyt – takich, jak dzisiejsze kontynenty – i podlegał ruchom obrotowym odbywającym się wokół stabilnej osi na równiku, w jedną stronę, a potem w drugą.

Setki milionów lat

Ten ruch jest nazywany „prawdziwą wędrówką biegunową”. Ponieważ odbywa się w dwóch kierunkach, kontynenty cyklicznie łączą się w superkontynenty, a te potem rozpadają. Cykl taki trwa setki miliony lat.

 

Źródło: nytimes.com, tvnmeteo.pl
0 0 vote
Article Rating