Po ostatnim bardzo silnym trzęsieniu ziemi mieliśmy serię silnych wstrząsów na podobnej głębokości w okolicy Fidżi.

Na fioletowo zaznaczone trzęsienia ziemi

Wstrząsy o sile 8.2 to energia 126 peta dżuli, czyli 35 TWh !

W tym rejonie występuje strefa subdukcji.

 

Płyta, która jest tam wciskana, z powodu ogromnych ciśnień musiała przejść transformację fazową i nie jest już „elastyczną płytą”, tylko wyjątkowo twardą strukturą.
Podejrzewam, że na pewnym odcinku tej płyty mogło nastąpić pęknięcie, stąd to silne trzęsienie ziemi i mnóstwo drobnych na podobnej głębokości.

Poniżej mamy zaznaczone głębokości wstrząsów tylko w rejonie Fidżi.

Zwróćcie uwagę na głębokie wstrząsy od 28 lipca do 2 sierpnia. Pierwszy wystąpił na głębokości 568 km i miał siłę 4.7 w skali Richtera.
Na podobnej głębokości 21 dni później wystąpiło silne trzęsienie ziemi, które zapoczątkowało całość zdarzeń: 19 sierpnia, godzina 0:19 UTC, magnituda 8.2, głębokość 563 km.

Ostatni wstrząs w serii wystąpił 2 sierpnia wieczorem, na głębokości 424 km, miał siłę 4.3 w skali Richtera. Pięć wstrząsów tworzy linię.

W okolicach Fidżi trzęsienia ziemi pojawiły się na głębokościach od 399 km do 641 km. Największe zagęszczenie wystąpiło na głębokości od 475 km do 624 km, czyli na odcinku 149 km w pionie.

 

Wulkan Kilauea na Hawajach

Dodajmy do tego wszystkiego, że po 2.5 miesiącu bardzo dużej aktywności, 4 sierpnia ustała ogromna erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach.

Popatrzcie na mój pomiar grawitacji od 25 lipca do 8 sierpnia.

 

Wnioski piszcie w komentarzach, albo mailowo.

Subdukcja płyt

 

Głębokości trzęsień ziemi od magnitudy 3.5 – Cała planeta.

 

 

Źródło: wibi, LosyZiemi
0 0 votes
Article Rating