Poniżej znajdują się mapy głębokości wstrząsów sejsmicznych do 200 km – na całej planecie – pogrupowane względem magnitudy. Początek 12 grudnia, koniec 8 lutego 2023 r. Zakresy magnitud opisane są na dole mapy, po lewej stronie. Zwróćcie uwagę na wyraźne wzrosty ilości i głębokości w czasie – dla danego zakresu. Zagęszczenie od 6 lutego, to Turcja.

Linia na 10 km

Przypominam, że jeśli algorytmy w EMSC nie są w stanie określić głębokości, to podawane jest 10 km, stąd ta linia.

Trzęsienia ziemi 1 – 8.02.2023 roku od magnitudy 4.0 w MIDI

Film dźwiękowo (MIDI) przedstawia trzęsienia ziemi. Każdy dźwięk jest podwójnie modulowany dla magnitudy i głębokości. Odstępy czasowe również są w proporcji z rzeczywistymi wstrząsami sejsmicznymi. Film na podstawie bazy EMSC.


Trwa zbiórka na utrzymanie serwisu LZ w lutym


Poniżej zakres od 5.0 w górę

Poniżej zaznaczyłem grupy wstrząsów o podobnych magnitudach. Rozdzielczość głębokości to 1 km, rozdzielczość czasowa to 1 godzina. Wielkość jak i kolor kółek oznacza magnitudę.

Wiadomo, że jeśli występują wstrząsy na podobnej głębokości i w podobnej lokalizacji przez kilka dni, to coś się w tym miejscu dzieje z płytą. Ale jeśli głębokość wstrząsów rośnie lub spada liniowo w czasie, to moim zdaniem może oznaczać pękanie płyty w danym zakresie głębokości, w jakim są te wstrząsy. Oczywiście poniżej są wstrząsy z całej planety, ale jeśli pogrupowali byśmy je na sektory dla północnej i południowej półkuli, to zaczyna to wyglądać ciekawie.

Źródło: LosyZiemi.pl