Ocieplenie klimatu, do którego doszło w Średniowieczu, nie ograniczało się do obszaru Europy i północnego Atlantyku – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Syracuse. Ich badania publikowane w kwietniowym numerze czasopisma „Earth and Planetary Science Letters” pokazują, że do podniesienia średniej temperatury w latach 950 do 1100 doszło także w rejonie Antarktydy. Sprawa ma duże znaczenie dla obecnej debaty na temat globalnego ocieplenia klimatu.

Próbka ikaitu /Fot. SU’s College of Arts and Sciences

Przeciwnicy teorii, że to człowiek przez emisję gazów cieplarnianych wywołał to zjawisko, wskazywali na naturalne przyczyny ocieplenia z czasów Średniowiecza i następującej po nim chłodnej tak zwanej małej epoki lodowcowej. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w oficjalnych dokumentach zakwestionował jednak globalny charakter tamtych zjawisk. Być może teraz będzie musiał się z tego wycofać.

Naukowcy z Syracuse badali kryształy rzadkiego minerału, ikaitu, który ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 5 stopni Celsjusza. Znaczące ilości tego uwodnionego węglanu wapnia udało się znaleźć w osadach u wybrzeży Grenlandii i Antarktydy. Naukowców szczególnie interesowały próbki ikaitu na południowej półkuli, pochodzące z okresu „małej epoki lodowcowej”, sprzed 300 do 500 lat i czasów „średniowiecznego ocieplenia”, sprzed 500 do 1000 lat. Na podstawie analizy wbudowanych w nie izotopów tlenu, można ocenić, czy powstawały w okresach cieplejszych, czy zimniejszych.

W okresie ochłodzenia w wodzie oceanicznej akumuluje się ciężki izotop tlenu 18O. Gdy klimat się ociepla, lodowce topnieją, do oceanów trafia więcej słodkiej wody, bogatej w lżejszy izotop 16O. Badacze pod kierunkiem geochemika Zunli Lu z Uniwersytetu Syracuse pokazali, że skład izotopowy warstw ikaitu z Antarktydy wskazuje na zmiany temperatury zgodne z tymi, które obserwowano w tym czasie w Europie.

Wynika z tego sprzeczny z ustaleniami IPCC wniosek, że procesy klimatyczne miały wtedy charakter globalny, przy czym człowiek z oczywistych względów, nie mógł się do nich przyczynić. Można oczekiwać, że te doniesienia jeszcze podniosą i tak wysoką temperaturę debaty na temat obecnych przyczyn ocieplenia klimatu.

 

Źródło: Earth and Planetary Science Letters, rmf24.pl
0 0 votes
Article Rating