Pomiary wykonane w pobliżu stratowulkanu Hekla wskazują na narastanie ciśnienia magmy, które jest obecnie znacznie większe niż w momencie wybuchów wulkanu w latach 1991 i 2000.

Instytut Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Islandzkim, którego pracownicy przeprowadzili pomiary, ostrzega, że wybuchy w Hekli zwykle zdarzają się nagle i że bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu wulkanu może być zagrożone w przypadku wystąpienia aktywności wulkanicznej.

„Nie ma żadnych gwarancji, że osoby odwiedzające ten teren zostaną na czas ostrzeżone i zdążą znaleźć schronienie przed skutkami erupcji. Warto również zauważyć, że wybuch Hekli często rozpoczyna się od potężnej erupcji freatomagmatycznej” – wyjaśniają pracownicy instytutu. „Gdyby grupa nieprzygotowanych turystów znalazła się w pobliżu wybuchu, osoby te miałyby niewiele możliwości ucieczki”.

Wulkan Hekla po erupcji z 1991 roku. Lawa pokryła 23 km2

W erupcji freatomagmatycznej woda i magma oddziaływują ze sobą, tworząc tefrę, czyli popioły wulkaniczne. Są to najdrobniejsze frakcje pyłowe, poniżej 2 mm średnicy. Wyrzucone w atmosferę, mogą się w niej unosić przez dłuższy czas. Może też wystąpić spływ piroklastyczny – tefra spływa wtedy szybko po zboczach wulkanu. To właśnie tefra i spływ piroklastyczny przysypały Pompeje w 79 roku n.e.

Pomiary dotyczące Hekli przeprowadzono u jej podnóża w pobliżu farmy Næfurholt. Wykryto wznoszenie się gruntu podczas nagromadzenia się magmy pod wulkanem.

Wykres przedstawiający zmianę wysokości u podnóża Hekli. Oś Y przedstawia wysokość, a oś X przedstawia rok. Erupcje z 1991 i 2000 roku są oznaczone jako „Gos”. Instytut Nauk o Ziemi – Uniwersytet Islandzki

Na wykresie opracowanym przez Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Islandzkiego przedstawiono zmianę poziomu gruntu u podnóża Hekli. Na osi pionowej przedstawiony jest poziom gruntu, a oś pozioma przedstawia czas. Erupcje z lat 1991 i 2000 są oznaczone jako „Gos”.

 

 

 

Źródło: icelandnews.is, icelandmonitor.mbl.is
5 2 votes
Article Rating