Japonia wciąż boryka się ze skutkami awarii w elektrowni atomowej w Fukushimie z marca 2011 r. Co chwila napływają informacje o nowych źródłach skażeń. Problem jest tym bardziej nabrzmiały, że prefektury objęte wybuchem starają się odbudować swoją gospodarkę i próbują wznowić działalność gospodarcza w różnych dziedzinach. Niestety dzieje się to również  kosztem zwiększenia zagrożenia dla ludności mieszkającej na terenie nie objętym bezpośrednio strefą wybuchu.

                                                                                                     

 

W ostatnich dniach świat obiegła wiadomość o wykryciu olbrzymich poziomów promieniowania radioaktywnego cezu, które znajdowały się w żwirze pochodzącym z kamieniołomu w pobliżu Fukushimy.  Jak powiedział urzędnik z prefektury Fukushima, badania tego kamieniołomu zostały zainicjowane wykryciem wysokiego poziomu promieniowania w budynkach, w budowie których został wykorzystany żwir pochodzący z tego rejonu.

W dniu 20 stycznia br. przeprowadzono kontrolę kamieniołomu Namie. Pomiary wykazały 214.200 bekereli/kg żwiru, znacznie przewyższając poziom w innych kopalniach z terenu ewakuacyjnego w pobliżu elektrowni Fukushima 1. W większości składowisk usytuowanych na wolnym powietrzu poziom promieniowania cezu wynosił od 60.000 do 210.000 bekereli na kg. Wysoki poziom promieniowania w apartamentach i budowlach w których zastosowano żwir z miejscowości Namie, wskazuje na znaczne zanieczyszczenie pierwiastkami promieniotwórczymi. Wśród 25 kamieniołomów ulokowanych bezpośrednio w strefie ewakuacji, jeden miał 122.400 bekereli/kg  i został zamknięty  jako 1 z 25 kamieniołomów zaraz po wybuchu w elektrowni w marcu 2011 r.

W związku z tym krajowe i prefekturalne urzędy skontrolowały 150 z 1100 budowli, w których wykorzystano żwir z kamieniołomu w Nemie. Wyższe poziomy promieniowania wykryto w 27 miejscach w 5 miastach, w tym Nihonmatsu i Fukushima, 22 z nich to były rezydencje. Władze centralne i prefekturalne planują zakończyć kontrole do końca marca.

Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu zwołało naradę grupy ekspertów, którzy rozważą kwestie wydobycia i wysyłki kopalin z prefektury Fukushima. Podkreślając, że tylko w Nemie stwierdzono drastycznie wyższy poziom promieniowania. Zalecili oni ministerstwu wyznaczenie stref zwiększonego promieniowania w prefekturze Fukushima, w których byłby całkowity zakaz prowadzenia działalności.

 

Źródło:  RSOE EDIS
0 0 votes
Article Rating