Urodzona nad ranem naszego czasu na Filipinach Danica Camacho jest według wyliczeń ONZ siedmiomiliardowym człowiekiem na świecie. W związku z zapowiadanymi przez ONZ narodzinami „symbolicznego obywatela” w wielu krajach zaplanowano w poniedziałek z tej okazji rozmaite uroczystości.Oenzetowski Fundusz Ludnościowy (UNFPA) w opublikowanym we środę raporcie pt. „Stan światowej ludności w 2011 roku” wyliczył także, że w 2050 roku ziemię będzie zamieszkiwało 9,3 mld ludzi, a pod koniec tego stulecia – ponad 10 miliardów.

Według UNFPA, oczekuje się, że do 2050 roku Polskę będzie zamieszkiwało 4,85 proc. całkowitej populacji w Europie (w 2010 r. było to 5,19 proc.). Średnia długość życia wynosi w Polsce obecnie 79,1 lat, co oznacza wzrost o 4,8 lat od 1990 r.

W raporcie zwrócono uwagę, że przez ostatnie sześć stuleci współczynnik płodności spadł z 6 dzieci na kobietę do 2,5 dziecka, z tym że w krajach rozwiniętych wynosi on średnio 1,7 dziecka, a w krajach rozwijających się 4,2.

Wyzwania

Raport wskazuje też na wiele wyzwań dotyczących światowej demografii, w tym na kwestie pomocy młodym ludziom z ubogich krajów w znalezieniu pracy w celu wyjścia z biedy. Kolejnym wyzwaniem są problemy środowiska naturalnego – istnieje zagrożenie ich pogłębienia się wraz ze wzrostem zapotrzebowania na żywność, energię i zakwaterowanie. W raporcie podkreśla się, że obecnie potrzeba 18 miesięcy na odnowienie zasobów naturalnych wykorzystanych w ciągu roku.

Głównym problemem jest brak wody. „Do 2030 r. świat musi stawić czoło 40-procentowemu deficytowi między zapotrzebowaniami a zasobami wody do dyspozycji” – wskazuje raport.

Kolejną sprawa jest przyszłość miast: obecnie równowaga między ludnością wiejską a miejską „nieodwracalnie przechyla się na korzyść” miast – stwierdza raport i dodaje, że konieczne jest poprawa planowania urbanistycznego.

UNFPA zwraca uwagę na kwestię imigracji. W krajach bogatych ze starzejącą się ludnością imigranci mogą uzyskać korzystne zatrudnienie o ile będą lepiej zintegrowani i chronieni.

 

Źródło: tvn24.pl
0 0 vote
Article Rating