Według nowego raportu BirdLife International, co najmniej osiem gatunków ptaków można dodać do rosnącej listy gatunków prawdopodobnie wymarłych na wolności. Wśród nich jest ara modra, gatunek papugi znany z animowanego filmu „Rio”.

Organizacja BirdLife International przedstawiła nową ocenę gatunków wymarłych na wolności. BirdLife International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która skupia się na ochronie ptaków oraz ich siedlisk. Została założona w 1922 roku. Posiada struktury partnerskie w 120 krajach świata. W Polsce jest to Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Jak podali przedstawiciele organizacji, przynajmniej osiem gatunków ptaków powinno zostać dodanych do wykazu gatunków, które zniknęły z powierzchni Ziemi lub są tego bardzo bliskie. Badania dotyczące tych gatunków opublikowano na łamach „Biological Conservation”.

Naukowcy przez osiem lat badali 51 krytycznie zagrożonych gatunków ptaków i stwierdzili, że osiem z nich może zostać zaklasyfikowanych jako wymarłe lub bardzo bliskie wyginięcia. Używane przez badaczy określenie, że gatunek prawdopodobnie wyginął oznacza, że konieczne są dalsze poszukiwania, zanim będzie można definitywnie uznać, że jest to wymarły gatunek.

Wśród nich jest gatunek ary modrej, który pojawił się w animowanym filmie „Rio” z 2011 roku. Film opowiada historię dwóch ostatnich przedstawicieli tego gatunku, jednak według BirdLife International, gatunek ten można uznać za wymarły na wolności. Ostatnia dzika ara modra była widziana w 2000 roku. Badacze szacują, że około 70 osobników żyje w niewoli.

BirdLife International dostarcza Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) oceny dotyczące populacji gatunków ptaków. IUCN śledzi populacje wszystkich zwierząt i publikuje Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych, która zwiera wykaz gatunków wymarłych i zagrożonych wyginięciem pogrupowany w kategorie określające stopień zagrożenia.

Ostatnie oceny zalecają zakwalifikowanie trzech gatunków ptaków jako wymarłe. To cieślik duży, ostatni raz widziany w 2007 roku, liścioweic leśny, ostatnio widziany w 2011 r. i hawajka czarnolica, ostatnio widziana w 2004 r. W pozostałych pięciu przypadkach należy podjąć jeszcze ostatni wysiłek i spróbować znaleźć żyjące na wolności osobniki przed tym, jak ostatecznie zakwalifikuje się je jako gatunek wymarły.

Od kiedy zaczęto prowadzić zapisy, 187 gatunków ptaków zniknęło z powierzchni Ziemi. Historycznie rzecz biorąc, gatunki żyjące na wyspach były najbardziej wrażliwe. Prawie połowa z tej liczby to właśnie gatunki żyjące pierwotnie na wyspach i wyparte przez gatunki inwazyjne. 30 proc. gatunków z tej liczby wymarło przez polowania i działalność kłusowników. Badacze uważają, że kolejnym czynnikiem, który mocno przyczyni się do wymierania ptaków będzie wylesianie i ekspansja rolnictwa.

– Nasze badania potwierdzają, że na wszystkich kontynentach rośnie fala wyginięć, spowodowana głównie utratą siedlisk i degradacją w wyniku niezrównoważonego rolnictwa i pozyskiwania drewna – powiedział Stuart Butchart, główny autor publikacji.

Tempo wymierania ptaków wzrasta wraz z zanikiem ich siedlisk. Organizacja World Wildlife Fund oszacowała, że w samej Amazonii, gdzie niegdyś zamieszkiwało wiele z wymarłych już gatunków ptaków, utracono ponad 17 milionów hektarów lasów i to tylko w latach 2001-2012. Pięć z ośmiu potwierdzonych lub podejrzewanych o wyginięci gatunków pochodziło z Ameryku Południowej, z czego cztery z Brazylii.

 

 

Źródło: National GeographicBirdLife International, DziennikNaukowy
0 0 votes
Article Rating