Witamina B3 może pochodzić z Kosmosu. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii twierdzą, że po raz kolejny udało się wykryć jej ślady na fragmentach meteorytów. Skąd pewność, że witamina nie ma ziemskiego pochodzenia? To eksperci starali się wyjaśnić w trakcie swoich badań.

Witamina B3, Niacyna, PP

Dawna Ziemia mogła otrzymywać pozaziemskie dostawy witaminy B3. Według najnowszych analiz naukowców finansowanych przez NASA, miała ona docierać na naszą planetę z bogatymi w węgiel meteorytami. Te wyniki to argument za teorią o „kosmicznym” pochodzeniu życia na Ziemi.Według niej, rozwój życia na naszej planecie był wspierany przez kluczowe cząstki, które trafiły na nią dopiero dzięki uderzeniom meteorytów i komet, a powstały w kosmosie.

Witamina B3 nie raz była odkrywana na meteorycie

– To zawsze jest trudne: wykazać mocny związek między meteorytami a początkiem życia. Wcześniejsze prace wykazały np., że witamina B3 mogła powstać w sposób niebiologiczny na dawnej Ziemi, ale możliwe, że zaistniało wsparcie z dodatkowego źródła – powiedziała Karen Smith z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii. To główna autorka publikacji w czasopiśmie „Geochimica et Cosmochimica Acta”, którą współtworzyli też badacze z Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda NASA.

– Witamina B3, nazywana inaczej kwasem nikotynowym albo niacyną, to poprzednik NAD (dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego), który jest niezbędny dla metabolizmu i ma bardzo starożytne pochodzenie – dodaje.

Znanych jest kilka przypadków znalezienia witaminy B3 w meteorytach. W 2001 roku zespół kierowany przez Sandra Pizzarello z Uniwersytetu Syanowego Arizony wykrył ją w meteorycie Tagish Lake.

Skąd różnice w ilości?

W swoich nowych badaniach Karen Smith i jej zespół przeanalizowali próbki z ośmiu różnych meteorytów bogatych w węgiel nazywanych chondrytami węglistymi typu CM-2. Stwierdzili w nich zawartość witaminy B3 na poziomie od 30 do 600 części na miliard. Wykryli również podobne stężenia kwasów pirydynokarboksylowych oraz – po raz pierwszy – kwasów pirydyno-dikarboksylowych.

– Odkryliśmy pewną zależność – mniejsza zawartość witaminy B3 znajduje się w meteorycie pochodzącym z asteroidy, która była narażona na kontakt z płynną wodą. Powód jest prosty: molekuły zostały po prostu zniszczone w wyniku działania wody – powiedział Smith. – Wykonaliśmy szereg badań laboratoryjnych, które wykazały, że synteza witaminy B3 i innych kwasów pirydyno-karboksylowych może zachodzić w ziarenkach lodu – dodał naukowiec.

B3 z reakcji kosmicznych?

Zdaniem ekspertów, Układ Słoneczny powstał z zagęszczenia obłoku molekularnego. Ta gęsta chmura gazu, pyłu i lodu zapadła się grawitacyjnie. Po tym wydarzeniu, niewielkie fragmenty pyłu i lodu połączyły się. W efekcie powstały planetoidy i komety, a później uformowały się planety i inne elementy Układu Słonecznego.

Przestrzeń kosmiczna wypełniona jest promieniowaniem, które pochodzi z pobliskich gwiazd i np. wybuchów gwiazd i czarnych dziur pochłaniających materię. Promieniowanie to może zasilać reakcje chemiczne, które zachodzą w mgławicach. I to właśnie w wyniku niektórych z tych reakcji wytwarzane mogą być ważne – pod względem biologicznym – cząsteczki, np. witamina B3.

Dowody na pozaziemskie pochodzenie

Kiedy dochodzi do kolizji asteroid z meteoroidami lub z innymi asteroidami, niewielkie fragmenty skał docierają na Ziemię w postaci meteorytów. Zespół naukowców twierdzi, że to właśnie w ten sposób witamina B3 mogła „przybyć” na naszą planetę.

Eksperci wątpią bowiem w to, by witamina B3 i inne molekuły znajdujące się na meteorycie miały ziemskie pochodzenie. Dlaczego? Stwierdzono między innymi, że witamina B3 została odkryta razem z jej izomerami strukturalnymi – cząsteczkami pokrewnymi, które mają taki sam wzór chemiczny, ale poszczególne atomy umieszczone są w innej kolejności. Jeśli źródłem molekuły byłaby nasza planeta, to na meteorycie powinna znaleźć się tylko witamina B3, ale już nie te cząsteczki pokrewne.

Naukowcy zapowiedzieli, ze będą kontynuować badania, aby lepiej zrozumieć, jak tworzy się witamina B3 w Kosmosie.

Źródło: phys.org, tm
0 0 votes
Article Rating