Rzadko można spotkać rzeki w jednym kolorze. Na całym świecie występują w odcieniach żółci, zieleni, błękitu i brązu. Zmiany w środowisku mogą przyczyniać się do zmian koloru wody, przez co odbiega ona od typowego dla siebie odcienia. Badania pokazują, że w ciągu niemal 35 lat w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych zmienił się kolor około jednej trzeciej rzek.

Mapa rzek w Stanach Zjednoczonych wykonana ze zdjęć zrobionych przez satelitę Landsat w latach 1984-2018 (NASA)

Powyższa mapa została stworzona z 234 727 zdjęć satelitarnych zebranych w latach 1984-2018 przez satelity Landsat. Rzeki oznaczono takim kolorem, jak w przybliżeniu postrzega je nasz wzrok.

Obejmuje ona ponad 100 tysięcy kilometrów dróg wodnych o szerokości co najmniej 60 metrów. W trakcie badania około 56 procent rzek było przeważnie żółtych, a 38 proc. zielonych.

Jak zaznaczył główny autor badania, hydrolog John Gardner z Uniwersytetu Pittsburskiego w Pensylwanii, „to nic niezwykłego, że rzeki zmieniają kolory”. Wpływają na to między innymi takie czynniki jak stężenie osadów, glonów czy ilości rozpuszczonej w wodzie materii organicznej. Przykładowo, rzeki o żółtym odcieniu zawierają w sobie więcej osadów, ale mniej glonów. W wodzie zabarwionej na zielono dominują zwykle algi. Natomiast za niebieski kolor wody, który jest zazwyczaj łatwiejszy do zobaczenia, odpowiada mała zawartość glonów i osadów.

 

„Pierwsza wskazówka”

Badania wykazały, że około 21 procent rzek stało się bardziej zielonych. Najczęściej chodziło o te w zachodniej części USA. Około 12 proc. rzek zmieniło swój kolor na żółty, przy czym większość z nich występowała we wschodnich regionach.

– Zmiany w kolorze rzeki służą jako pierwsza wskazówka, która mówi nam o tym, że coś dzieje się w pobliżu – wyjaśnił hydrolog.

Naukowcy odkryli, że najbardziej ekstremalne przykłady zmiany koloru wody w rzece dotyczą tych znajdujących się w pobliżu innych zbiorników wodnych. Te rzeki, które najszybciej zmieniały swój kolor dwukrotnie częściej znajdowały się w promieniu 25 kilometrów w górę lub w dół od tamy lub w granicach obszaru miejskiego.

Zdjęcia poniżej ukazują zmiany koloru wody w rzece Rio Grande w pobliżu zbiornika retencyjnego Elephant Butte w stanie Nowy Meksyk od 12 czerwca 1986 roku do 9 czerwca 2020 r. Widać, że na przestrzeni lat woda zmieniła swój odcień na jaśniejszy. Gardner wyjaśnił, że na kolor rzeki mogą wpływać zmiany w powierzchni zbiornika. W tym przypadku, co także widać, zbiornik się skurczył.

– Nasze wyniki nie wskazują, czy zmiany koloru są dobre, czy złe pod względem jakości wody, ale pokazaliśmy, że możemy wykryć pewne trendy – tłumaczył Gardner. – Następnym krokiem jest zbadanie, co ludzie robią, aby spowodować te zmiany i czy jest to poprawa, czy degradacja – dodał.

Zdjęcie satelitarne rzeki Rio Grande w pobliżu zbiornika retencyjnego Elephant Butte z 1986 roku (NASA)

Zdjęcie satelitarne rzeki Rio Grande w pobliżu zbiornika retencyjnego Elephant Butte z 2020 roku (NASA)

 

 

Źródło: earthobservatory.nasa.gov

 

0 0 votes
Article Rating