Grupa biologów z New York University (NYU) znalazła niespodziewane dodatkowe źródło rozwoju mózgu. Ich odkrycie każe na nowo spojrzeć na budowę układu nerwowego. Na łamach Science informują oni, że komórki glejowe, uważane przez długi czas za działające pasywnie komórki wspierające komórki nerwowe, pełnią zasadniczą rolę w rozwoju mózgu.

Zielone gałęzie z astrocytów, jednego z kilku rodzajów komórek glejowych, otoczony niebieskimi jądrach innych komórek (Credit: Karin Pierre, Institut de Physiologie, UNIL, Lozanna poprzez Wikimedia Commons)

Musimy zrewidować nasz zorientowany na komórki nerwowe obraz mózgu i docenić znaczenie komórek gleju. Podczas naszych badań odkryliśmy, że nie da się zrozumieć rozwoju mózgu, koordynacji, tożsamości i timingu współpracy komórek nerwowych bez brania pod uwagę gleju, mówi Vilaiwan Fernandes z Wydziału Biologii NYU.

Zwykle neurobiolodzy skupiają się na badaniach komórek nerwowych, gdyż to tam przetwarzane są informacje. Jednak uczeni z Nowego Jorku stwierdzili, że biorąc pod uwagę rozmiar gleju, musi on pełnić większą rolę, niż mu sie przypisuje. W swoich badaniach skupili się na całym układzie wzrokowym muszki owocówki. U muszek, podobnie jak u ludzi, występują powtarzające się mini-obwody, które wykrywają i przetwarzają światło na całej powierzchni pola widzenia. W miarę jak mózg się rozwija, konieczne jest koordynowanie pracy rosnącej liczby neuronów siatkówki z neuronami w odległych obszarach mózgu.

Nowojorscy uczeni zauważyli, że koordynacja ta odbywa się za pośrednictwem komórek gleju, które przekazują z siatkówki do mózgu sygnały, dzięki którym komórki w mózgu stają się odpowiednimi komórkami nerwowymi. Działając jako przekaźnik sygnałów glej sprawuje precyzyjną kontrolę nie tylko nad tym gdzie i kiedy powstanie neuron, ale jakiego typu będzie to neuron, mów profesor Claude Desplan, jeden z autorów badań.

3 1 vote
Article Rating