Rosja zmodernizuje około połowy sieci kolejowej w Korei Północnej w zamian za dostęp do bogatych zasobów naturalnych w tym kraju – informuje w czwartek dziennik „Rossijskaja Gazieta”.

Stacja Korea Północna

Rosyjsko-koreański projekt przewiduje modernizację w ciągu 20 lat ponad 3 tys. km z liczącej 7 tys. km sieci kolejowej w Korei Północnej – poinformował rosyjski minister ds. rozwoju Dalekiego Wschodu Aleksandr Gałuszka, cytowany przez gazetę. Koszt inwestycji ocenia się na 25 mld dolarów.

 

Tory za uran i węgiel

– To projekt handlowy, korzystny dla obu stron – podkreślił minister. Jak tłumaczył, prace modernizacyjne zostaną w pierwszej kolejności wykonane na odcinkach niedaleko złóż zasobów naturalnych.

W zamian Rosja będzie uczestniczyć w poszukiwaniach tych złóż, a także w wydobyciu w ramach umowy dotyczącej podziału produkcji.

Dochody z wydobycia tych złóż będą przekazywane wspólnemu rosyjsko-koreańskiemu przedsiębiorstwu, które sfinansuje modernizację kolei w Korei Płn., w szczególności pracę rosyjskich firm odpowiedzialnych za kwestie technologiczne i inżynieryjne w tym projekcie.

Wartość zasobów naturalnych Korei Płn., w tym uranu, węgla i metali ziem rzadkich, szacuje się na co najmniej 6 bilionów dolarów.

0 0 votes
Article Rating