Amerykańska agencja kosmiczna zaobserwowała na powierzchni naszej gwiazdy nowy typ eksplozji magnetycznej. Naukowcy teoretyzowali o nim już około 15 lat temu, jednak dopiero teraz zauważono go dzięki obserwatorium dynamiki Słońca.

Zaobserwowana wymuszona rekoneksja na Słońcu (NASA/SDO/Abhishek Srivastava/IIT(BHU)​)

Obserwatorium Dynamiki Słonecznej NASA zaobserwowało magnetyczną eksplozję, której dotąd nigdy nie widziano.

Jak do niej doszło? Duża pętla materiału uruchomiona przez erupcję na powierzchni Słońca – nazywana protuberancją – powstała w górnych partiach słonecznej atmosfery. Zaczęła opadać na powierzchnię naszej gwiazdy. Jednak zanim opadła, dostała się w linie pola magnetycznego, co wywołało kolejną eksplozję.

Naukowcy widzieli już wcześniej takie szybkie zmiany w układzie linii pola magnetycznego. Proces ten znany jest jako rekoneksja magnetyczna. Do tej pory astronomowie nie zaobserwowali jednak tego zjawiska, wywołanego przez pobliską erupcję.

Obserwowane dotychczas rozrywanie i łączenie linii pola magnetycznego (czyli rekoneksji magnetycznej) były „spontaniczne”. To nowe zjawisko nazwane zostało „wymuszoną rekoneksją” (po ang. forced reconnection).

Przykładowa protuberancja słoneczna widziana w ultrafiolecie (NASA/SDO AIA Team)

Pomoże naukowcom

Ustalenia dotyczące obserwacji naukowcy opublikowali w czasopiśmie naukowym „The Astrophysical Journal”. Obserwacja potwierdza to, o czym naukowcy jedynie teoretyzowali od kilkunastu lat. Może teraz pomóc w zrozumieniu zjawisk zachodzących w atmosferze Słońca, przewidywaniu kosmicznej pogody oraz doprowadzeniu do przełomu w laboratoryjnych eksperymentach plazmowych.

 

 

Źródło: NASA, CNN
0 0 votes
Article Rating