Przesilenie letnie — moment maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca, gdy biegun północny jest bliżej Słońca niżpołudniowy. Zachodzi około 21 czerwca. Dzień przesilenia jest najdłuższym dniem w roku, w którym cień padający w południe jest najkrótszy w roku (dotyczy tylko obszarów półkuli północnej na północ od zwrotnika Raka). Noc jest wówczas najkrótsza.

W momencie przesilenia letniego cała północna strefa podbiegunowa jest oświetlona Słońcem (dzień polarny), w południowym – panuje noc polarna. W obszarze między kołem podbiegunowym półkuli północnej a równikiem jest to najdłuższy dzień w roku (dłuższy im większa szerokość geograficzna), na półkuli południowej jest to najkrótszy dzień roku, a w jej kręgu polarnym trwa noc polarna.

I tak na przykład na krańcu Polski najdalej wysuniętym na południe (szczyt Opołonek) dzień trwa 16h 12min, natomiast na brzegu morskim w Jastrzębiej Górze – najdalej wysuniętym na północ krańcu Polski, dzień ten trwa o ponad godzinę dłużej (17h 20 min).

Maksymalny kąt padania promieni słonecznych (w południe) w dniu przesilenia letniego można obliczyć według wzoru: 90^\circ - \varphi\ + 23^\circ 27^\prime, gdzie φ to szerokość geograficzna. Słońce w tym dniu w południe znajduje się w zenicie na szerokości zwrotnika Raka.

Kąt padania promieni słonecznych (w południe) w dniu przesilenia letniego w centrum Warszawy – na 52°13′ szerokości geograficznej północnej wynosi 61°14′

Daty i godziny przesileń w latach 2005-2020 


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Przesilenie
letnie,
CEST
(UTC+2)
21 VI,
08:46
21 VI,
14:26
21 VI,
20:06
21 VI,
01:59
21 VI,
07:46
21 VI,
13:28
21 VI,
19:16
21 VI,
01:09
21 VI,
07:04
21 VI,
12:51
21 VI,
18:38
21 VI,
00:34
21 VI,
06:24
21 VI,
12:07
21 VI,
17:54
20 VI,
23:44

 

Źródło: wikipedia.org