Po dwóch latach NASA udało się ponownie nawiązać kontakt z jednym z dwóch satelitów Solar Terrestrial Relations Observatories. Łączność ze STEREO-B została przerwana 1 października 2014 roku. Niedawno, 21 sierpnia, satelita znowu się odezwał.

STETEO-B

Bliźniacze satelity STEREO trafiły w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku. Ich zadanie jest badanie koronalnych wyrzutów masy. Satelity zaprojektowały tak, by łączyły się z Ziemią codziennie, a jeśli nie nawiążą kontaktu przez 72 godziny, miały wykonać automatyczny reset.

Zaplanowana na dwa lata misja została przedłużona, a to oznaczało, że w pewnym momencie satelity znajdą się po przeciwnej do Ziemi stronie Słońca i przez trzy miesiące nie będą mogły nawiązać z nami kontaktu. Wspomnianego już 1 października 2014 roku operatorzy satelitów prowadzili testy, które miały przygotować oba pojazdy na brak łączności z Ziemią, gdy niespodziewanie STEREO-B zamilkł.

Specjaliści uważają, że satelita przypadkowo wprowadził się w ruch obrotowy. Jego antena nie była skierowana w stronę Ziemi, a panele słoneczne w stronę Słońca, akumulatory nie były więc nieprzerwanie ładowane. Od czasu utraty łączności nasłuchiwano za pomocą Deep Space Network w nadziei, że STEREO-B się odezwie.

W końcu odebrano długo oczekiwany sygnał. Teraz inżynierowie NASA spróbują zdiagnozować przyczyny problemu, odzyskać kontrolę nad satelitą, a gdy to się uda, przeprowadzić niezbędne testy i ocenić stan wszystkich urządzeń.

Satelity

Satelity

STEREO-A pracuje bez zakłóceń.

0 0 vote
Article Rating