Z przeprowadzonych przez NASA badań wynika, że obecna susza, która rozpoczęła się w 1998 roku we wschodnich regionach Morza Śródziemnego, jest prawdopodobnie najcięższą suszą od 900 lat. Dotknęła ona Cypr, Izrael, Jordanię, Liban, Palestynę, Syrię i Turcję.

Największa susza od 900 lat dotknę zachodnie rejony Morza Śródziemnego

Największa susza od 900 lat dotknę wschodnie rejony Morza Śródziemnego Foto: NASA

Uczeni przeprowadzili badania pierścieni drzew, by lepiej zrozumieć klimat tego regionu oraz zmiany w ilości dostępnej wody. Zidentyfikowanie suchych lat pozwoliło tez na odkrycie wzorca, który z kolei pozwala poznać przyczyny występowania susz w tamtym regionie. Ta dodatkowa wiedza pomoże udoskonalić modele klimatyczne oraz odróżnić susze występujące całkowicie naturalne od tych, na które wpływ ma globalne ocieplenie. Jeśli przyjrzymy się najświeższym zjawiskom i zobaczymy w nich anomalie wykraczające poza naturalną zmienność, to będziemy mogli, z pewnym stopniem prawdopodobieństwa, stwierdzić, że na jedno czy drugie wydarzenie miały wpływ zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka – mówi główny autor badań, klimatolog Ben Cook z Goddard Instiute for Space Studies.

Naukowcy przebadali żyjące i martwe drzewa z północnej Afryki, Grecji, Libanu, Jordanii, Syrii i Turcji oraz wykorzystali dane z badań pierścieni drzew z Hiszpanii, południa Francji i Włoch.

Z badań wynika, że w latach 1100-2012 okresy suszy widoczne w pierścieniach drzew odpowiadają danym z historycznych zapisków. W przeszłości susze znacząco różniły się swoją dotkliwością. Jednak najnowsza przybrała rozmiary katastrofalne. Ostatnie lata są o około 50% bardziej suche niż najpoważniejsza susza z okresu 500 lat i o 10-20 procent bardziej suche niż najpoważniejsza susza w ciągu 900 lat.

Największa susza od 900 lat

Największa susza od 900 lat

Największa susza od 900 lat

Największa susza od 900 lat

Największa susza od 900 lat

Największa susza od 900 lat

Naukowcom udało się też określić wzorce dla całego basenu Morza Śródziemnego. Okazało się, że gdy susza występuje w jego wschodnich regionach, to w większości przypadków zachód też jest dotknięty suszą. Zarówno dla społeczeństwa współczesnego, jak i przede wszystkim dla naszych przodków, oznaczało to, że jeśli jeden z regionów cierpi suszę, to prawdopodobnie susza panuje w całym basenie Śródziemiomorza. Występują więc warunki sprzyjające zaburzeniom całego łańcucha produkcji żywności i potencjalnym konfliktom o dostęp do zasobów wodnych – mówi Kevin Anchukaitis z University of Arizona. Jednak, jak się okazuje, mamy do czynienia nie tylko z zależnością wschód-zachód, ale i północ-południe. Gdy susza dotyka Grecji, Włoch oraz wybrzeży Francji i Hiszpanii, to zwykle wschodnie części Afryki Północnej są wilgotne. Zależność występuje też w drugą stronę.

Dwa główne zjawiska wpływające na występowanie susz w regionie Śródziemiomorza to Oscylacja Północnoatlantycka oraz EA (East Atlantic Pattern). To od nich zależy przepływ powietrza i wilgoć nad całym opisywanym regionem. Wszystkie modelek klimatyczne przewidują, że w związku ze spowodowanymi przez człowieka zmianami klimatu Śródziemiomorze będzie coraz bardziej suche. Te badania wskazują, że zachodzące obecnie zjawiska różnią się od tego, czego region doświadczał w przeszłośc” – mówi klimatolog Yochanan Kushnir z Lamont Doherty Earth Observatory.

0 0 votes
Article Rating