Nauka muzyki w młodym wieku może korzystnie wpływać na pracę naszego mózgu, ułatwiać podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów – naukowcy z Boston Children’s Hospital prezentują kolejny argument za powszechną edukacją muzyczną. Opublikowane w najnowszym numerze czasopisma „PLOS ONE” wyniki badań aktywności mózgu wskazują, że nauka śpiewu czy gry na instrumencie ma związek z poprawą funkcji wykonawczych mózgu.

Przykładowe wyniki badań aktywności mózgu, prowadzone z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego /Laboratories of Cognitive Neuroscience, Boston Children's Hospital /

Przykładowe wyniki badań aktywności mózgu, prowadzone z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
/Laboratories of Cognitive Neuroscience, Boston Children’s Hospital /

Dotychczasowe badania pokazywały już związane z edukacją muzyczną zwiększenie zdolności poznawczych mózgu. Najnowsze badanie koncentruje się na funkcjach wykonawczych takich jak zdobywanie i opracowywanie informacji, kontrola zachowania, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów czy planowanie.


Funkcje wykonawcze mózgu mają istotne znaczenie dla sukcesów edukacyjnych danej osoby, większe nawet niż iloraz inteligencji, dlatego uznajemy, że nasze odkrycia są istotne z punktu widzenia całego procesu edukacji– mówi współautorka pracy, profesor Nadine Gaab.W czasach, gdy coraz więcej szkół ogranicza naukę muzyki i koncentruje się w coraz większym stopniu na przygotowaniach do testów, nasze wyniki pokazują, że ćwiczenia muzyczne mogą faktycznie zwiększyć u dzieci zdolności do  nauki– podkreśla.

W eksperymencie uczestniczyło 15 dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które miały za sobą średnio ponad 5 lat muzycznej edukacji, oraz 12 dzieci bez muzycznego przygotowania. Badano też po 15 dorosłych – profesjonalnych muzyków lub osób, które nie miały z muzyką żadnych związków.

W testach poznawczych kształcone muzycznie dzieci i profesjonalni muzycy wykazywali zwiększone zdolności w wielu aspektach funkcji wykonawczych mózgu. W badaniach z pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, w trakcie testu zdolności do przenoszenia uwagi z zadania na zadanie, u kształconych muzycznie dzieci zauważono większą aktywność rejonów kory przedczołowej mózgu, związanych z funkcjami wykonawczymi.

Na załączonej ilustracji zaprezentowano porównanie aktywności mózgu, zbadanej z pomocą funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego. Panele A i B pokazują aktywność mózgu odpowiednio u dzieci kształconych muzycznie i takich, które nie przeszły takiej edukacji. Panel C pokazuje rejony mózgu, które w czasie testów były u „muzykalnych” dzieci bardziej aktywne.

Naukowcy przyznają, że ich wyniki potwierdzają związek między nauką muzyki a poziomem funkcji wykonawczych mózgu – nie pozwalają natomiast na jednoznaczne potwierdzenie, że to drugie wynika z pierwszego. Nie wykluczają, że dzieci, których funkcje wykonawcze mózgu są na wyższym poziomie, częściej zdradzają muzyczny talent i chętniej godzą się dłużej kontynuować muzyczną edukację. W trakcie dalszych badań zamierzają to ostatecznie wyjaśnić.Źródło: rmf24
0 0 votes
Article Rating