Naukowcy z NASA chcą kontynuować prace, które rozpoczęły się w 1995. Wtedy to odkryto, że jeśli kilka milionów atomów rubidu schłodzi się do temperatury bliskiej zeru absolutnemu, połączą się one w coś, co naukowcy nazwali pojedynczą falą materii.

Podobne rezultaty udało się uzyskać powtarzając cały proces na atomach sodu. W 2001 Eric Cornell i Carl Wieman otrzymali Nagrodę Nobla za niezależne wytworzenie tego rodzaju kondensatów. Swoją drogą istnienie takich materiałów, na podstawie wysnutych przez siebie teorii podejrzewali już na początku XX wieku Albert Einstein i Satyendra Bose.

Dwa takie obszary materii, połączone razem nie mieszają się ze sobą. Zamiast tego występuje „interferencja”, która jest bardzo podobna do procesu, który zachodzi, przy zderzeniu się fal.

Dlatego też, laboratorium NASA chce na stacji kosmicznej ISS umieścić specjalną zamrażarkę – Cold Atom Lab, żeby móc badać materię w temperaturach znacznie niższych niż te występujące naturalnie kosmosie. Temperatury wewnątrz konstrukcji mają osiągać poziom 100 pikokelwinów powyżej zera absolutnego. Pikokelwin, to jedna bilionowa część kelwina.

Rob Thompson z NASA JPL, jeden z naukowców przydzielonych do projektu Cold Atom Lab liczy na to, że uda się wykonać pomiary bardzo słabych oddziaływań pomiędzy atomami, jakie zachodzą w tak niskiej temperaturze. Naukowcy liczą na to, że uda im się odkryć chociaż kilka ciekawych zjawisk kwantowych dzięki tej metodzie. Rob Thompson z NASA JPL, naukowiec z projektu Cold Atom Lab, ma nadzieję na pomiary bardzo słabych oddziaływań pomiędzy atomami, co może doprowadzić do odkrycia różnych ciekawych zjawisk kwantowych.

Źródło: chip.pl, PAP