Elektrownia atomowa na południu New Jersey została automatycznie wyłączona w niedzielę o 18:00.


Awarii uległa pompa cieczy chłodzącej reaktor Salem 2, prowadzone jest dochodzenie w tej sprawie.

Reaktory Salem 1 i 2 zasilają 3 miliony gospodarstw domowych.

 

Źródło: hisz.rsoe.hu

0 0 vote
Article Rating