Zdarzenie to wystąpiło 7 stycznia nad prowincją Almeria.

0 0 vote
Article Rating