Zdarzenie to wystąpiło 7 stycznia nad prowincją Almeria.

0 0 votes
Article Rating