Zdarzenie to wystąpiło 7 stycznia nad prowincją Almeria.