Stan Nowy Jork powinien się przyzwyczaić do zmian klimatycznych, w tym nasilenia częstotliwości tak dewastujących powodzi, jak będące następstwem niedawnego huraganu Irene i burzy tropikalnej Lee – głosi raport zatytułowany ClimAID. 

Opublikowany przez 50 naukowców z Cornell University, Columbia University i City University of New York 600-stronicowy dokument ostrzega, że należy podjąć przygotowania do silniejszych upałów latem, obfitszych opadów śniegu zimą, dużych powodzi oraz innych zjawisk niebezpiecznych dla środowiska, społeczności i zdrowia ludzi.

Jak wynika z opracowania, zmiany klimatu już zaczynają wywierać wpływ na mieszkańców i zasoby Nowego Jorku. Rośnie m.in. zapotrzebowanie na energię elektryczną. Średnia roczna temperatura zwiększyła się od 1970 roku o około 1,5 stopnia Celsjusza. W zimie cieplej jest o niemal 2,5 st. C.

Poziom morza u wybrzeży stanu Nowy Jork wzrósł od 1900 roku o ponad 30 cm. W tym okresie statystyki nie notują dostrzegalnej różnicy w rocznej średniej opadów. W ostatnich dekadach wystąpiły jednak bardziej intensywne deszcze i ulewy.

Opracowanie sfinansowane przez New York State Energy Research and Development Authority przewiduje jeszcze bardziej znaczące zmiany klimatyczne. Wzrost średniej rocznej temperatury w stanie Nowy Jork do roku 2080 wyniesie od 2,2 do 5 st. C. Opadów, występujących głównie zimą, będzie od 5 do 15% więcej.

Według prognoz naukowców wzrost poziomu wody w oceanie i rzece Hudson w latach 20. tego stulecia wyniesie od 2,5 do ponad 12 cm, a w latach 80. – od 20 cm do ponad pół metra. Jeśli dodać do tego przewidywane topnienie lodu na biegunach, wzrost poziomu morza w latach 80. ma wynieść od przeszło 90 do blisko 140 cm.

Zdaniem eksperta ds. klimatu Arta DeGaetano z uniwersytetu Cornell miniony rok stanowił dobrą ilustrację skutków zmian klimatycznych.

Dokument zapowiada, że skutki zmian obejmować będą m.in. spadek populacji pstrągów i łososi atlantyckich; wzrośnie natomiast populacja bassów.

Klimat nie będzie sprzyjał uprawie niektórych odmian jabłek, ale skorzystają ze zmian winnice. W opinii nowojorskich naukowców zmniejszy się produkcja mleka.

Rezultatem zmian klimatycznych będzie zalanie przybrzeżnych terenów podmokłych. Woda z oceanu dojdzie dalej w górę rzeki Hudson. Na obszarach górskich Adirondack i Catskill znikną lasy świerkowo-jodłowe. Raport ClimAID przestrzega zarazem przed inwazją owadów i innych szkodników, a także większą ekspansją chwastów.

W opinii autorów badania skutki zmian klimatycznych dadzą się we znaki zwłaszcza mniejszościom oraz ludziom o niskich dochodach, którzy żyją na obszarach narażonych na powodzie w mieście Nowy Jork i północnej części stanu. Ucierpią także osoby w podeszłym wieku i z problemami zdrowotnymi. Robotnicy rolni mogą być narażeni na niebezpieczeństwa wynikające ze wzrostu stosowania pestycydów w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

 

Źródło: wiadomosci.wp.pl
0 0 vote
Article Rating