W ciągu ostatnich dwóch dekad w organizmach ludzi wyraźnie wzrósł poziom glifosatu, kontrowersyjnego związku chemicznego obecnego w preparacie Roundup firmy Monsanto. Wzrost zauważalny jest od roku 1994, w którym to na terenie USA dopuszczono do upraw genetycznie modyfikowane rośliny odporne na działanie glifosatu.

Badania, których wyniki opublikowano na łamach Journal of American Medical Association, ukazały się w czasie, gdy Komisja Europejska odnowiła licencję na stosowanie glifosatu na terenie UE. Tym razem dopuszczono go do użycia na pięć lat, czyli o dwa lata krócej niż standardowo.

Uczeni z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przebadali próbki moczu 100 osób mieszkających w Kalifornii. Próbki pochodziły z lat 1993-2016.

Jak wykazały badania, wykrywalne poziomy glifosatu zwiększyły się z 0,20 mikrograma na litr w latach 1993-1996 do 0,44 mikrograma na litr w latach 2014-2016. Roundup firmy Monsanto jest jednym z najszerzej stosowanych herbicytów na świecie. Przed wprowadzeniem na rynek genetycznie modyfikowanych upraw u bardzo niewielu osób występowały wykrywalne ilości glifosatu, mówi główny autor badań Paul Mills. Nasza ekspozycja na te związki chemiczne znacząco wzrosła, jednak nie wiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że spożywa je codziennie wraz z żywnością, dodaje uczony.

Zarejestrowane poziomy glifosatu są znacznie niższe niż dopuszczają to normy. W USA dzienny limit spożycia tego środka wynosi 1,75 miligrama na kilogram, natomiast w Unii Europejskiej dopuszczono 0,3 miligrama na kilogram.
W roku 2015 Światowa Organizacja Zdrowia uznała glifosat za substancję prawdopodobnie rakotwórczą. Dotychczas prowadzono niewiele badań nad wpływem glifosatu na ludzi, jednak badania na zwierzętach pokazują, że chroniczne wystawienie na działanie tego środka ma negatywne skutki dla zdrowia.

Greenpeace prowadzi kampanię mającą na celu wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu na terenie UE. Monsanto, producent Roudupu podkreśla, że glifosat spełnia wszystkie wymagania, by zostać zatwierdzony do użytku, a przeciwnicy tego środka są populistami.

Parlament Europejski podjął niewiążącą rezolucję wzywającą do wprowadzenia od roku 2022 zakazu stosowania glifosatu.

 

0 0 votes
Article Rating