Na poniższym wykresie możemy zobaczyć oddziaływania magnetyczne planet na Ziemię na przestrzeni ostatnich 20 miesięcy i 11 dni, czyli od 1 stycznia 2018 do 11 września 2019 roku. W pierwszej kolejności pokażę wykresy względem trzęsień ziemi z bazy EMSC, a następnie względem bazy USGS.

Zwróćcie uwagę na dwa zakresy wstrząsów sejsmicznych, czyli 1.0-1.9 i 2.0-2.9. Zmiany ilości wstrząsów (zdarzeń) występowały na zboczach narastających i opadających – oddziaływań magnetycznych. Każda z baz ma pewną specyfikę przy drobnych wstrząsach, EMSC dla przykładu zawiera drobne wstrząsy z Europy, których brakuje w bazie USGS.

Poniżej zakres ten rozbiłem na 10 podzakresów od magnitudy 2.0 do 4.0.

Kiedyś pokazywałem Wam silne trzęsienia ziemi, jak występowały również na zboczach narastających i opadających, ale w innej skali, którą tu pominąłem z racji dużego zakresu czasowego.

Poniżej takie samo porównanie, ale względem ilości wstrząsów sejsmicznych z bazy USGS, czyli z uwzględnieniem drobnych wstrząsów z Ameryki Północnej.

Na powyższym wykresie zaznaczyłem wzrosty i spadki ilości wstrząsów sejsmicznych do magnitudy 5.0 z bazy USGS.
To również dość ciekawie wygląda.

 

 

wibi

0 0 votes
Article Rating