Mieszkańcy Ziemi będą mogli ujrzeć rzadkie zjawisko astronomiczne, jakie zdarza się nie częściej niż raz na 150 lat. Już 31 stycznia zbiegnięcie się trzech zjawisk da Ziemianom, przynajmniej niektórym, niezwykły widok.

Raz na 2,5 roku zdarza się, że w jednym miesiącu mamy do czynienia ze zjawiskiem błękitnego Księżyca, czyli z dwukrotnym pojawieniem się superksiężyca w ciągu jednego miesiąca. Superksiężyc ma miejsce, gdy Księżyc w pełni znajduje się najbliżej Ziemi, wydaje się wówczas niezwykle duży i jasny. Na zjawisko błękitnego Księżyca nałoży się dodatkowo jego całkowite zaćmienie. Będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem, które można obserwować nie częściej niż raz na 150 lat.

Niestety, w Polsce go nie zobaczymy. Najlepsze miejsca do obserwowania niezwykłego zjawiska to centralna i wschodnia Azja, Indonezja, Nowa Zelandia i Australia.

Zjawisko, z astronomicznego punktu widzenia, nie ma żadnego znaczenia. Orbita Księżyca jest bardzo dobrze znana i rozumiana. Astronomowie chcą wykorzystać je do zainteresowania ludzi nauką.

0 0 vote
Article Rating