Peruwiańsko-polska ekipa badawcza zbadała w Machu Picchu dotychczas nieznany obiekt inkaski, który okazał się rodzajem obserwatorium astronomicznego. W kamiennym El Mirador gwiazdom przyglądali się inkascy kapłani. To wyjątkowy typ świątyni.

 

Obserwatorium znajduje się w niedostępnej części Parku Narodowego Machu Picchu

Zabytek zbudowany z doskonale obrobionych kamieni zlokalizował w niedostępnej części Parku Narodowego Machu Picchu jego dyrektor – antropolog Fernando Astete Victoria, w trakcie prac prospekcyjno-inwentaryzacyjnych prowadzonych na stokach góry Huayna Picchu.

 

Naukowiec zaprosił Polaków do współpracy przy swoich badaniach. Znaleźli się wśród nich prof. Mariusz Ziółkowski z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Jacek Kościuk z Politechniki Wrocławskiej.

Stworzyli model świątyni

– Mimo trudności terenowych udało się m.in. wykonać laserowe skany 3D, które posłużyły do sporządzenia precyzyjnego modelu tego niezwykłego zespołu. Wyniki wstępnej analizy wskazują, że mamy do czynienia z urządzeniem używanym prawdopodobnie przez wąską grupę inkaskich kapłanów-astronomów do precyzyjnych obserwacji pozycji ciał niebieskich na horyzoncie, na tle wyróżniających się szczytów góry Yanantin” – wyjaśnił prof. Ziółkowski.

Znaczenie odkrycia jest wyjątkowe. Znane były co prawda wcześniej inkaskie założenia ceremonialne – duże place, które orientowane były na kierunki wschodu lub zachodu Słońca w czasie przesilenia. Jednak ten typ świątyni jest inny. 

Polska archeoastronomia

– El Mirador (z hiszp. punkt widokowy) jest jak dotychczas jedynym odkrytym precyzyjnym inkaskim obserwatorium astronomicznym, poza znajdującą się także w Machu Picchu grotą astronomiczną Intimachay, nawiasem mówiąc, badaną również w ubiegłym roku przez ten sam peruwiańsko-polski zespół – zaznaczył archeolog.

Szczegółowe wyniki prac wykonanych w El Mirador zostaną zaprezentowane w pierwszym tygodniu września na międzynarodowej konferencji Societe Europeenne pour l’Astronomie dans la Culture w Atenach.

Polscy badacze pracują na Machu Picchu od 2008 r. w ramach porozumienia podpisanego przez Uniwersytet Warszawski z regionalną delegaturą Ministerstwa Kultury Peru w Cusco. Zakres prac obejmuje m.in. konserwacje kamienia, dokumentację 3D i właśnie archeoastronomię.

Źródło: PAP, tm

 

0 0 votes
Article Rating