Badanie płuc osób, które zmarły na COVID-19 wykazało, że prawie 90 procent z 41 pacjentów miało kilka cech charakterystycznych tylko dla COVID-19. Jedną z nich było rozległe krzepnięcie krwi z tętnic płucnych i żył. Poza tym niektóre komórki płuc były nienaturalnie duże i miały wiele jąder. – Nawet jeśli ktoś wyzdrowieje, uszkodzenia mogą być znaczące – przestrzega profesor Mauro Giacca, współautor badań.

Zespół badawczy z uczelni King’s College London przeanalizował próbki tkanek z płuc, serca, wątroby i nerek 41 pacjentów, którzy zmarli na COVID-19 we włoskim uniwersyteckim szpitalu w Trieście od lutego do kwietnia 2020 roku. Badania opisano w czasopiśmie medycznym „EBioMedicine”.

– Wyniki badań wskazują, że COVID-19 nie jest po prostu chorobą spowodowaną śmiercią komórek zakażonych wirusem, ale prawdopodobnie konsekwencją tych nieprawidłowych komórek utrzymujących się długo wewnątrz płuc – powiedział Mauro Giacca, profesor z King’s College London, współautor badań.

Jak podkreślił prof. Giacca, odkryto „naprawdę rozległe zniszczenie architektury płuc” ze zdrową tkanką „prawie całkowicie zastąpioną tkanką bliznowatą”. – Można założyć, że jednym z powodów przypadków długotrwałych objawów COVID-19 jest rozległe zniszczenie tkanki płuc – wskazał w rozmowie z Agencją Reutera. – Nawet jeśli ktoś wyzdrowieje, uszkodzenia mogą być znaczące – wyjaśnił.

Kilka cech typowych dla COVID-19

Współautor badań dodał, że prawie 90 procent z 41 pacjentów miało kilka cech charakterystycznych tylko dla COVID-19. Jedną z nich było rozległe krzepnięcie krwi z tętnic płucnych i żył. Poza tym niektóre komórki płuc były nienaturalnie duże i miały wiele jąder. To było wynikiem procesu nazywanego syncytią, czyli połączenia się pojedynczych komórek.

Ponadto – jak pisze Reuters – znaleziono obecność samego wirusa w wielu typach komórek. – Obecność tych zakażonych komórek może powodować poważne zmiany strukturalne obserwowane w płucach, które mogą utrzymywać się przez kilka tygodni lub miesięcy i mogą ostatecznie tłumaczyć długotrwałe objawy COVID-19 – opisał prof. Giacca.

 

 

 

Źródło: Reuters, https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(20)30480-1/fulltext
0 0 votes
Article Rating