Międzynarodowy zespół fizyków, poprzez zastosowanie nowej metody, osiągnął sukces w mapowaniu procesu kondensacji pojedynczych atomów lub innymi słowy, ich przejście ze stanu gazowego do innego.

Po raz pierwszy udało się monitorować proces przechodzenia pojedynczych atomów ze stanu gazowego do innego

 

Pod zarządem szwajcarskiego Instytutu i Departamentu Fizyki na Uniwersytecie w Bazylei specjalizującego się w nanotechnologii, fizycy byli w stanie po raz pierwszy w historii monitorować, w jaki sposób atomy ksenonu skupiają się w mikroskopijnych rozmiarów zlewkach lub studniach kwantowych. Obserwacje zachodzących zmian pozwoliły naukowcom wyciągnąć kluczowe wnioski, dotyczące natury łączenia atomów. Fizycy opublikowali rezultaty doświadczeń w czasopiśmie Nature Communications.
Pod kierownictwem Profesora Thomasa Junga, zespół badaczy wywodzący się z takich miejsc jak: Szwajcarski Instytut Nanotechnologii, Departament Fizyki na Uniwersytecie w Bazylei oraz Instytut Paula Scherrera opracował metodę pozwalającą po raz pierwszy w historii na mapowanie procesu kondensacji pojedynczych atomów. Procesy znane są krok po kroku. Naukowcy umożliwili atomom helowca kondensacje w studniach kwantowych i monitorowali następujące akumulacje poprzez użycie skaningowego mikroskopu tunelowego.

 

Naukowcy są w stanie pokazać, że atomy ksenonu zawsze organizują się zgodnie z pewnymi zasadami. Na przykład, niektóre grupy składające się z czterech atomów formują się pod warunkiem występowania przynajmniej siedmiu atomów w studni kwantowej. Jeżeli w studni kwantowej znajduje się dwanaście atomów, to następuję powstanie trzech wysoce stabilnych czteroatomowych grup.

 

Zgodnie z twierdzeniami Sylwii Nowakowskiej, która jest głównym autorem publikacji, “ten system nie ogranicza się jedynie do helowców. Jesteśmy w stanie używać tego systemu do badania innych atomów i sposobu w jaki się łączą”. Jeżeli nowo opracowana metoda precyzyjnie mapuje łączenie atomów i determinuje stabilność różnorodnych stanów, może być również użyta do zweryfikowania teoretycznych kalkulacji dotyczących natury łączenia. Rezultaty badania zostały opracowanie na podstawie współpracy pomiędzy naukowcami ze Szwajcarii, Brazylii, Szwecji, Niemiec i Holadnii oraz zostały opublikowane w najnowszym wydaniu czasopisma Nature Communications.

 

 

Źródło: phys.org
Tłumaczenie: Rafał Szablewski
0 0 votes
Article Rating