Silny wstrząs sejsmiczny wystąpił w okolicach Polkowic, na terenie kopalni miedzi o 19:30 czasu uniwersalnego (21:30 polskiego czasu).

Żelazny Most

Wstrząs sejsmiczny wystąpił na głębokości zaledwie 2 km i miał siłę 4.0 w skali Richtera, co odpowiada energii 63.1 GJ (17.53 MWh), wystąpił zaledwie 2.5 kilometra od zbiornika odpadów poflotacyjnych, który to jest największym tego typu zbiornikiem w Europie.

 

Źródło: EMSC
0 0 votes
Article Rating