Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w województwach zachodniopomorskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Reporterzy 24 przysyłają nam zdjęcia wylewających rzek w ich miejscowościach.

IMiGW w swoim komunikacie informuje, że występujące w piątek w południowej i południowo-zachodniej części kraju intensywne opady doprowadziły do okresowych wzrostów stanów wody, lokalnie gwałtownych, głównie na dopływach środkowej i górnej Odry oraz górnej Wisły. IMiGW podaje także, że na 53 stacjach wodowskazowych przekroczone zostały stany ostrzegawcze ,a na 32 – alarmowe.

W sobotę, w związku ze zmniejszeniem się intensywności opadów, sytuacja hydrologiczna częściowo się ustabilizuje. Stany ostrzegawcze i alarmowe zostaną przekroczone tylko w dopływach górnej i środkowej Odry.

W województwach zachodnich 1,5 m wody więcej

Sytuacja w województwach dolnośląskim, opolskim, lubuskim i śląskim nie przedstawia się najlepiej. Hydrolodzy, na najbliższą dobę, ogłosili tam trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego.

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry będa wysokie. Na górnej Odrze i w jej dorzeczu (na Olzie, Osobłodze, Prudniku), w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, na Ślęzie, w zlewni Kaczawy i Bobru oraz w dorzeczu Nysy Łużyckiej i na Lubszy, stany wody będa utrzymywały się powyżej stanów alarmowych. Największych przekroczeń stanów alarmowych, siegających 150 cm, należy się spodziewać na górnej Odrze (Krzyżanowice) i górnej Nysie Kłodzkiej (Kłodzko).

Zagrożenie na Zalewie Szczecińskim

Na Bałtyku Południowym silny wiatr wiejący z kierunku północno-zachodniego sprawi, że poziomy wody na Zalewie

Szczecińskim do godzin nocnych będą się wahały w strefie stanów ostrzegawczych. Ogłoszono tam drugi stopień zagrożenia hydrologicznego.

 

Świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie: groźny zbiornik Czchów

W województwach południowej i południowo-wschodniej Polski również poinformowano o drugim stopniu zagrożenia hydrologicznego.

W ciągu najbliższych 24 godzin poniżej ujścia Dunajca, na Wiśle, w wyniku zwiększonego odpływu ze zbiornika Czchów, a także przez przemieszczanie się wody w korycie,dalej będzie wzrastał poziom wody – do strefy stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Na dopływach Wisły, na terenie województwa świętokrzyskiego, poziom wody pozostawać będzie w strefie stanów wysokich. Tylko lokalnie należy oczekiwać przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Lubelskie: woda podnosi się poniżej ujścia Sanu

Poniżej ujścia Sanu, na Wiśle, w wyniku przemieszczania się wody w korycie rzeki stany wody wzrosną do strefy stanów wysokich. Powinniśmy być przygotowani na lokalne przekroczenie stanów ostrzegawczych. I w okolicach Lublina ogłoszono drugi stopień zagrożenia.

Źródło: tvnmeteo.pl
0 0 votes
Article Rating