Już po raz dwunasty na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbędzie się seminarium naukowe z cyklu Dzień Teledetekcji organizowane przez Platformę Technik Kosmicznych, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennych oraz Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”.

Dzień teledetekcji

17 grudnia bieżącego roku eksperci związani z tematyką wydarzenia wygłoszą prezentacje dotyczące m. in. systemów satelitarnych w czasach zimnej wojny oraz militarnych zastosowań satelitów, nawiązując tym samym do tematu seminarium –„Podniebni szpiedzy”. Politechnika Warszawska gościć będzie prelegentów z Wojskowej Akademii Technicznej, firmy Astri Polska oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Seminarium rozpocznie się o godz. 13:15 w sali 315 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. W przerwie między prelekcjami odbędzie się wystawa poświęcona zdjęciom satelitarnym, a na koniec obchodów Dnia Teledetekcji zorganizowany zostanie otwarty panel dyskusyjny.

Nie zabraknie także wielu ciekawych konkursów, zarówno w trakcie wydarzenia, jak i przed nim.

 

Więcej informacji znaleźć można na stronie: geostudent.pl

Patronat medialny: Fundacja Losy Ziemi

 

Serdecznie Zapraszamy!
Stowarzyszenie Studentów

Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej „Geoida”

0 0 votes
Article Rating