9 instytucji w Polsce ma dostęp do naszych tajemnic. Prym wiedzie Policja, która tylko w zeszłym roku przeprowadziła 5724 kontrole operacyjne. Dalej jest ABW – 619 kontroli, oraz CBA – 196. W sumie w 2012 roku sprawdzono 2,13 mln billingów.

Żeby kontrola operacyjna została rozpoczęta służby nie muszą posiadać zgody. Jest to dozwolone jednak tylko w określonych sytuacjach, w których istnieje niebezpieczeństwo utracenia ważnych dla sprawy informacji. W innych przypadkach prokurator musi wystąpić do sądu o zgodę do wykorzystania nagranych informacji w ciągu 3 dni od zarządzenia kontroli. A z jakich sprzętów służby korzystają najczęściej?

Policja najczęściej wykorzystuje miniaturowe urządzenia podsłuchowe, wysokiej klasy skanery częstotliwości, jak również mikrokamery, specjalistyczne rejestratory wideo i dyktafony.

„Straż Graniczna natomiast najczęściej stosuje noktowizory i kamery termowizyjne. Pomagają one w  wykrywaniu przemytników oraz osób nielegalnie przekraczających granicę. Z takich zaawansowanych
urządzeń korzysta również Straż Leśna, która stosuje mikrokamery, pomagające jej w zwalczaniu  kłusownictwa oraz zapobieganiu nielegalnej wycince drzew. Z kolei systemy do analizy i odzyskiwania
danych z urządzeń mobilnych stosują w swoich działaniach bardzo często Izby Celne” – mówi Paweł Wujcikowski, dyrektor zarządzający w Spy-Shop.pl.

Drugi rodzaj sprzętów pomaga służbom zabezpieczyć się od inwigilacji ze strony przestępców. Siedziby służb są pod tym względem okresowo kontrolowane.  Coraz częściej stosowane są np. zagłuszacze częstotliwości, które blokują wszelką transmisję danych w określonym obszarze oraz systemy generujące szum akustyczny, które utrudniają podsłuchy i nagrywanie.

Źródło: chip.pl

0 0 votes
Article Rating