Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski wraz z zespołem odpowiada za wprowadzenie do leczenia terapii komórkowej opartej o immunosupresyjne limfocyty regulatorowe (CD4+CD25+) i zastosowanie po raz pierwszy na świecie z sukcesem sztucznie namnożonych komórek regulatorowych w terapii człowieka.

Fot. PAP/ Adam Warżawa 23.09.2015

Naukowcy otrzymali 7 milinów złotych na budowę specjalistycznego laboratorium.
Głównym celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do leczenia nowatorskich terapii opartych o leczenie komórkami układu odpornościowego. W projekt zaangażowane są dwa ośrodki: Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W badaniu opracowane będą następujące algorytmy immunoterapii komórkowej:
–   “Szczepionka Tregs” przeciw cukrzycy typu I. Badanie obejmuje dzieci z rozpoznaną cukrzycą typu 1 w okresie “prediabetes”, u których podaje się sztucznie namnożone limfocyty regulatorowe T CD4+CD25+. Ich rola ma polegać na zahamowaniu procesu niszczenia trzustki i maksymalnemu wydłużeniu czasu, w którym pacjenci nie będą musieli przyjmować insuliny i będą pozostawać bez objawów choroby.

–   Terapia komórkowa przewlekłej białaczki limfocytowej przy pomocy autologicznych komórek dendrytycznych i małych dawek cyklofosfamidu. Metoda ta polega na eliminacji komórek nowotworowych przy pomocy odpowiednio przygotowanych ex vivo własnych komórek układu odpornościowego – komórek dendrytycznych.

Szczepionka produkowana jest z autologicznych limfocytów T regulatorowych (Treg) CD4+CD25+ separowanych z krwi obwodowej dziecka. „Są to komórki trudne do uzyskania — z 0,5 litra krwi obwodowej otrzymuje się jedynie około 1 mln komórek — tłumaczy kierownik projektu prof. Piotr Trzonkowski.

— Wyseparowane limfocyty są następnie namnażane w laboratorium w warunkach GMP i podawane zwrotnie dziecku. Sami zaprojektowaliśmy i zoptymalizowaliśmy warunki hodowli i separacji, dzięki czemu z niewielkiej ilości początkowej, po separacji udaje nam się zwielokrotnić ich liczbę 100-1000 razy i uzyskać około 1 mld komórek”.

Wyjątkowość pomysłu polega na tym, że dzięki właściwościom immunosupresyjnym limfocyty hamują proces destrukcji wysp trzustkowych przez układ odpornościowy i przedłużają okres insulinoniezależności u dziecka. To pierwsza tego typu szczepionka na świecie użyta w próbie klinicznej u dzieci z cukrzycą typu 1. „Do tej pory terapii poddano 12 dzieci, z czego u części uzyskano redukcję dawki podawanej insuliny, natomiast część jest nadal insulinoniezależna z poprawą wydzielania C-peptydu.

Co ważne, żadne z dzieci nie doświadczyło efektów ubocznych terapii. Ponadto terapia wydaje się też wywoływać pożądany  efekt kliniczny w postaci ochrony funkcji trzustki” — mówi prof. Małgorzata Myśliwiec, koordynator części klinicznej badania.

Źródła: pulsmedycyny.plgumed.edu.pl,
Opublikowane wyniki prac pod adresem: sciencemag.org
limfocyty regulatorowe cukrzyca typu 1 białaczka limfatyczna lekooporna dzieci gdańsk gdański uniwersytet medyczny lublin lubelski uniwersytet medyczny
0 0 votes
Article Rating