Przez niewydolność serca co roku umiera około 60 tysięcy osób. Kluczowa jest profilaktyka i edukacja. 25 maja zapraszamy na Rynek Główny w Krakowie. O godz. 11 rozpocznie się tam Dzień Świadomości Niewydolności Serca.

Pacjent po operacji serca (zdj. ilustracyjne)

Pacjent po operacji serca (zdj. ilustracyjne)

Niewydolność serca przybiera obecnie formę epidemii. Staje się przyczyną największej liczby hospitalizacji. Ogromny jest również koszt opieki nad chorymi. W Polsce wynosi około 3 miliardy złotych rocznie.

Niewydolność serca jest przede wszystkim konsekwencją wielu chorób układu krążenia. Bywa też powikłaniem schorzeń nowotworowych, zapalnych i autoimmunologicznych, ale czasami również zwykłej grypy. Ogromną rolę w terapii odgrywa profilaktyka i edukacja. Zrozumienie specyfiki tej choroby, zarówno przez pacjentów, jak i osoby zdrowe, może pomóc w rozwiązaniu wielu powikłań.

Celem leczenia chorych z niewydolnością serca jest spowolnienie postępu choroby, wydłużenie życia, poprawa jego jakości, zmniejszenie liczby zaostrzeń oraz hospitalizacji. Istotne jest również m.in. tworzenie ośrodków kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z niewydolnością serca oraz wprowadzanie nowych form terapii w tej grupie chorych.

Od czterech lat Asocjacja Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizuje doroczny Dzień Świadomości Niewydolności Serca. Odbywa się on w maju w 13 krajach Europy i ma zwiększać świadomość zagrożeń wynikających z niewydolności serca i propagować wiedzę dotyczącą jej leczenia.

Do akcji dołączyła także Polska. Dzień Świadomości Niewydolności Serca odbędzie się 25 maja na Rynku Głównym w Krakowie. Organizowany jest przez Sekcję Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Początek o godz. 11.


Źródło: RMF24
0 0 votes
Article Rating