Susza dotknęła wszystkie województwa, a niedobór wody występuje w coraz większej liczbie gmin. Susza objęła wszystkie monitorowane uprawy – informuje w swym najnowszym raporcie Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Największy deficyt wody jest w województwach lubuskim i wielkopolskim.

Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) dla Polski (IUNG)

„W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 litrów na metr kwadratowy. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 l/mkw. w stosunku do poprzedniego okresu (21.05-20.07)” – czytamy w raporcie.

 

Wyschnięty obszar się rozrasta

Największy deficyt wody wystąpił na obszarze Pojezierza Lubuskiego, a obecnie obszar ten został jeszcze znacznie poszerzony o Pojezierze Wielkopolskie oraz o Nizinę Wielkopolską. Duża susza jest także w Łódzkiem i na Śląsku.

– W stosunku do poprzedniego okresu raportowania, podobnie jak 10 dni temu, nastąpił znaczny wzrost liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wzrost ten wynosił od 287 gmin w przypadku zbóż ozimych po 940 w uprawach ziemniaka. Suszą objęte są wszystkie województwa kraju oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw – informuje IUNG.

Etapy rozwoju suszy (Małgorzata Latos/PAP)

Problemy z kukurydzą

Deficyt wody najbardziej dotyka plantacje kukurydzy zarówno na ziarno jak i na kiszone, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych. W przypadku kukurydzy na ziarno suszę odnotowano w 2231 gminach Polski (90 procent gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57 proc. gruntów ornych. Podobna sytuacja dotyczy kukurydzy na kiszonkę.

Niedobór wody odczuwają silnie uprawy krzewów owocowych. Zanotowano go w 2149 gminach (86 proc. gmin kraju). A w 2104 gminach susza dotyka uprawy roślin strączkowych.

 

 

 

Źródło: PAP, tvnmeteo
0 0 vote
Article Rating