Od 1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Główny cel – zwiększenie bezpieczeństwo pieszych na drogach. Ponadto zostanie ujednolica dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym. Kierowcy mają też mieć obowiązek zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

/Policja

Dlatego kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek:

–  zachować szczególną ostrożność,

–  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

/Policja

Pieszy ma natomiast obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Pieszy ma zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

/Policja

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

/Policja

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. Tej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

Polska – Szykują się zmiany w ruchu drogowym, piesi z pierwszeństwem na przejściu, ale bez przyglądania się w smartfon, w nocy w obszarze zabudowanym prędkość zmniejszona zostanie do 50 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych odstęp między samochodami nie mniejszy niż połowa prędkości w metrach

 

 

Źródło: rmf24

 

5 1 vote
Article Rating