Poniżej znajdują się wykresy częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego w osi pionowej, od 3000 – 5000 Hz z podziałem co 500 Hz. Zakres czasowy, jaki obejmują wykresy, to prawie 9 dni.

 

Źródło: LosyZiemi.pl
0 0 votes
Article Rating