Na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco powstał implant, który uwalnia w gałce ocznej lek na jaskrę.

Na jaskrę choruje ok. 60 mln osób z całego świata. Pozornie leczenie wydaje się proste. Jeśli choroba zostanie wychwycona odpowiednio wcześnie, nieodwracalnej utracie wzroku można zapobiec za pomocą kropli do oczu. Nie są one jednak idealnym rozwiązaniem. Trzeba je stosować 3 razy dziennie, a starsi pacjenci często o tym zapominają. Poza tym nawet jeśli ktoś się stosuje do zaleceń okulisty, sporo leku dostaje się do krwiobiegu i nie dociera do właściwego celu.

Problemy te mogą zniknąć dzięki rozwiązaniu dr Tejal Desai. Zespół, którego artykuł ukazał się w Journal of Controlled Release, wykorzystał biodegradowalne materiały, które rozpuszczają się w oku, powoli uwalniając lek. Dwa biodegradowalne filmy jak kanapka otaczają lek. W ten sposób możemy w niewielkim urządzeniu umieścić ilość leku, która wystarczy na pół roku.

Podczas eksperymentów królikom wszczepiono implanty i przez pół roku co tydzień mierzono ciśnienie wewnętrzne w gałce ocznej. Okazało się, że urządzenie skutecznie je obniżało (powikłania były rzadkie i niewielkie).

W kolejnych etapach, przed przystąpieniem do testów klinicznych, przeskalujemy implant, opracujemy procedury produkcyjne […] i przetestujemy urządzenie na większych zwierzętach – podsumowuje Desai.

0 0 votes
Article Rating