W 2020 roku przeciętne godzinowe koszty pracy w całej Unii Europejskiej wyniosły 28,5 euro, a w strefie euro 32,3 euro – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Najniższe średnie stawki odnotowano w Bułgarii, a najwyższe – w Danii. Polska, z wynagrodzeniami na poziomie 1/3 średniej państw ze strefy euro, znalazła się wśród krajów z najniższymi wynagrodzeniami.

Najniższe godzinowe koszty pracy odnotowano w Bułgarii (6,5 euro), Rumunii (8,1 euro) i na Węgrzech (9,9 euro), a najwyższe w Danii (45,8 euro) i Luksemburgu (42,1 euro) i Belgii (41,1 euro).

Godzinowe koszty pracy w 2020 roku
Eurostat

Płaca w Unii Europejskiej

W Polsce przeciętne godzinowe koszty pracy oszacowano na 11 euro.

Godzinowe koszty pracy w przemyśle wyniosły 28,8 euro w Unii Europejskiej i 34,8 euro w strefie euro. W budownictwie kształtowały się one na poziomie odpowiednio 25,6 i 29,0 euro. W usługach oszacowano je natomiast na 28,2 EUR w UE i 31,1 EUR w strefie euro.

Jak czytamy w komunikacie Eurostatu, dwa główne składniki kosztów pracy to płace i wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne pracodawców).

 

Gdzie wzrosły, a gdzie zmalały?

W strefie euro godzinowe koszty pracy wzrosły we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Malty (-4,7 proc.), Cypru i Irlandii (po -2,7 proc.). Największy wzrost odnotowano w Portugalii (+8,6 proc.), na Litwie (+7,5 proc.) i w Słowacji (+7,0 proc.), najmniejszy w Luksemburgu (+0,5 proc.), Finlandii (+0,7 proc.) i Holandii (+0,8 proc.).

W przypadku państw członkowskich spoza strefy euro godzinowe koszty pracy wyrażone w walucie krajowej wzrosły we wszystkich państwach członkowskich w 2020 r., z wyjątkiem Chorwacji (-1,0 proc.). Największy wzrost odnotowano na Węgrzech (+7,9 proc.), Bułgarii (+7,8 proc. ), Czechach (+7,4 proc.) i Rumunii (+7,2 proc.). Najmniej wzrosły w Szwecji (+1,1 proc.) i Danii (+2,0 proc.).

 

Źródło: TVN24 Biznes
0 0 votes
Article Rating