W ostatnich dniach kometa 96P/Machholz po raz kolejny przeszła przez peryhelium w odległości zaledwie 0.12 au od Słońca. Przelot już po raz piąty obserwowały instrumenty sondy SOHO, które stale monitorują Słońce i jej bliskie sąsiedztwo.

Od lat 90-tych na zdjęciach z koronografów SOHO odkrywane są komety muskające Słońce, czyli ciała, które zbliżają się na bardzo małe odległości do Słońca. Do tej grupy należy także Kometa Machholza.

96P/Machholz to krótkookresowa kometa odkryta 12 maja 1986 r. przez Donalda Machholza – astronoma, amatora z Kalifornii. Kometa ta należy do rodziny komet Jowisza oraz do obiektów NEO. Okres jej obiegu wokół Słońca wynosi około 5 lat i 105 dni. W swoim ruchu orbitalnym przecina trajektorie Merkurego i Jowisza.

Na filmie poniżej od lewej strony przesuwa się Jowisz.

Właściwości fizyczne

Spośród wszystkich znanych komet Machholz ma najniższy poziom zawartości cyjanu – ponad 72 razy mniejszy niż przeciętna innych zbadanych komet. Obiekt ten ma średnicę 6.4 km.

Pył pozostawiany przez nią w sąsiedztwie naszej planety może więc tworzyć roje meteorów. 96P może być powiązana z Arietydami, Południowymi Delta Akwarydami i Kwadrantydami. W czasie jej poprzedniego peryhelium, w 2012 r., odkryte zostały dwa niewielkie fragmenty oderwane od jej jądra. Pierwszej detekcji na zdjęciach z koronografów SOHO dokonali uczestnicy projektu Sungrazing Comets. Co ciekawe, badania spektroskopowe wykazały, że Kometa Machholza w znaczny sposób różni się składem od innych badanych komet – spośród nich jest obiektem o najmniejszej zawartości cyjanu, powszechnie występującego na kometach. Być może w odległej przeszłości została przejęta przez Słońce z innego układu planetarnego lub powstała na rubieżach Układu Słonecznego, choć obecnie jej orbita mieści się w wewnętrznej jego części. Niewykluczone także, że to regularne przeloty w pobliżu naszej Dziennej Gwiazdy stoją za zmianami w składzie chemicznym komety.

 

 

Źródło: WikiPedia
0 0 votes
Article Rating