To jest już pewne, wiosna z biegiem lat będzie się rozpoczynać coraz to wcześniej. Za wszystko jest odpowiedzialny ruchu obiegowy Ziemi wokół Słońca i nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Skomplikowane? Spróbujemy to wyjaśnić prostym językiem.

Wiemy już, że w przyrodzie nic nie stoi w miejscu. Ziemia obraca się wokół własnej osi, obiega Słońce, które z kolei również wykonuje ruch wirowy i obiega środek Drogi Mlecznej.

Dzięki tym zmianom mamy dzień i noc oraz pory roku. Z pewnością każdy z nas zauważył, że ludowe przysłowia dotyczące zjawisk astronomicznych i pogodowych zawierają błędy.

Odpowiadały one bowiem sytuacji w swoich czasach, lecz z biegiem lat wszystko uległo zmianom, a nasze powiedzenia pozostały niezmienne.

Tak jest na przykład z najdłuższym dniem w roku, który w czasach biblijnych przypadał na dzień św. Jana Chrzciciela, obchodzony 24 czerwca.

Do dzisiaj się to zmieniło i najdłuższy dzień, będący jednocześnie pierwszym dniem astronomicznego lata, przypada na 21 czerwca. Jeśli obecnie jest obchodzony 3 dni wcześniej niż 2 tysiące lat temu, to czy w przyszłości będzie jeszcze wcześniejszy? Oczywiście.

W 1987 roku po raz ostatni astronomiczne lato rozpoczęło się 22 czerwca. Obecnie zaczyna się 21 czerwca, ale i to się zmieni. Od 2020 roku lato będziemy witać również 20 czerwca, początkowo na przemian z 21 czerwca.

Podobnie jest z astronomicznym początkiem wiosny, który w ubiegłym roku po raz ostatni był obchodzony 21 marca. Od bieżącego roku początek kalendarzowej wiosny nie pokrywa się już z jej astronomicznym początkiem.

Oznacza to, że Marzannę topić będziemy zgodnie z kalendarzem 21 marca, zaś oficjalnie witać wiosnę dzień wcześniej. Kolejna zmiana czeka nas w 2048 roku, kiedy astronomiczna wiosna rozpocznie się już 19 marca, a więc 2 dni wcześniej niż obecna kalendarzowa. Wszystko wróci do normy dopiero 21 marca 2102 roku, czyli za 90 lat.

Dlaczego daty astronomicznych pór roku będą coraz wcześniejsze? Ponieważ wpływ ma na to ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca i nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Podstawą wyznaczenia dat zmian astronomicznych pór roku jest górowanie Słońca w zenicie nad równikiem bądź zwrotnikami.

Astronomiczne początki pór roku:

Wiosna – 20 marca 2012, godzina 6:14.
Lato – 21 czerwca 2012, godzina 1:08.
Jesień – 22 września 2012, godzina 16:49.
Zima – 21 grudnia 2012, godzina 12:12.

 

Źródło: twojapogoda.pl
0 0 vote
Article Rating