Jest to pozostałość po supernowej położona w gwiazdozbiorze Cefeusza około 4600 lat świetlnych od Ziemi. Została odkryta za pomocą amerykańskiego satelity Fermi Gamma-ray Space Telescope.

Wewnątrz CTA 1 w 2008 roku odkryto pierwszy znany (i jak do tej pory jedyny) pulsar wysyłający jedynie promieniowanie gamma, okres obrotu pulsara wynosi 316,86 milisekund. Pulsar ten powstał około 10 tysięcy lat temu, a emitowana przez niego energia tysiąckrotnie przekracza tą, którą emituje Słońce.

 

Pulsar jest gwiazda neutronowa, która wysyła w niewielkich odstępach czasu promieniowanie elektromagnetyczne w postaci impulsu. Odstępy między impulsami oraz ich kształt ulegają znacznym zmianom wraz z każdym cyklem emisji. Pierwszy Pulsar został odkryty w roku 1967, posiadał regularnie powtarzający się sygnał i przez to stwierdzono że jest to twór nienaturalny – sztuczny. Pod względem kształtu impulsu, wszystkie pulsary można podzielić na klasy:
– Pulsar typu S – impulsy o prostym kształcie i okresie mniejszym niż 1s
– Pulsar typu C – impulsy o złożonym kształcie.
– Pulsar typu D – każdemu większemu impulsowi towarzyszą impulsy o mniejszym natężeniu które go poprzedzają.

Aktualnie (rok 2011) znanych jest około 2000 pulsarów.

Szybkość obrotów pulsarów spada z czasem, jest to dużą przeszkodą przy prowadzeniu dokładnych obserwacji. Astronomowie po wieloletnich obserwacjach zauważyli, że szybkość zmian częstotliwości pulsarów jest ściśle związane z kształtem wiązki. Dostrzegli także, że istnieją dwa tempa zmian częstotliwości i gwiazda przechodzi między nimi w sposób, którego nie da się przewidzieć.  Te dwa stany różnią się od siebie ilością naładowanych cząstek znikających z powierzchni pulsara – hamuje on szybciej, gdy wybiega więcej cząstek, a wolniej przy mniejszym.

 

Źródło: WikiPedia.org, wszechświat.com
0 0 votes
Article Rating