W tym roku świat otrzyma jedną dodatkową sekundę. Do zmiany czasu dojdzie 30 czerwca. Tego dnia zegary pokażą 23:59:60 czasu UTC (Uniwersalny Czas Koordynowany).

Doba będzie dłuższa o jedną sekundę

Decyzja zapadła. Naukowcy z International Earth Rotation and Reference System Service, których zadaniem jest kontrola punktualności Ziemi, poinformowali, że 30 czerwca świat otrzyma jedną sekundę przestępną.

– Ten jeden dzień będzie składać się z 86,401 sekund, zamiast z 86,400 – mówił Nick Stamatakos, zarządca projektu w Earth Orientate Parameters.

Spóźnialska Ziemia

Ziemia kręci się nieco wolniej niż pokazują nam zegary atomowe, które z niezwykłą dokładnością wyznaczają nam czas.

Według naukowców ruch obrotowy naszej planety nie jest stały, ulega krótkotrwałym wahaniom. Poza tym wpływa na niego również grawitacja innych obiektów w Układzie Słonecznym, w tym Słońca i Księżyca, które hamują wirowanie Ziemi. Naukowcy szacują, że ruch obrotowy naszej planety zwalania o dwie tysięczne sekundy w ciągu doby.

To nie pierwsza sekunda przestępna

To nie pierwszy rok, w którym naukowcy dodają sekundę przestępną. W 1875 roku podpisano postanowienia Konwencji Metrycznej, na mocy której wprowadzono jednolity międzynarodowy system miar, obejmujący również system odmierzania czasu. Obecnie ma on 51 członków. Pozostałe kraje nie wprowadzają dodatkowej sekundy. Polska podpisała Konwencję 12 maja 1925 roku.

Według naukowców zegary atomowe są o wiele bardziej dokładne i stabilne niż czas odmierzany za pomocą obserwacji astronomicznych. Jednak wymaga on co jakiś czas synchronizacji. Wyrównanie następuje co kilka lat w grudniu lub w czerwcu poprzez dodanie sekundy przestępnej.


Czas UTC, czyli czas korygowany

Międzynarodowa Unii Astronomiczna przyjęła zasadę dopasowania czasu atomowego (TAI) do czasu uzyskiwanego z obserwacji astronomicznych (UT1). W ten sposób powstał korygowany czas atomowy UTC.

 

Źródło: Telegraph, IFL Science, tvnmeteo
czas, wyrównanie, prędkość obrotowa Ziemi, dodanie sekundy, time, alignment, rotation speed of the Earth, the addition of a second.

 

0 0 votes
Article Rating