Badania nad DNA pobranym od 39 starożytnych szkieletów odnalezionych w Europie Środkowej opisuje BBC. Pokazały one, jakie wydarzenia sprawiły, że my – współcześni Europejczycy – jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. 

Przez dziesięciolecia spierano się, które z dwóch prehistorycznych wydarzeń miało większy wpływ na DNA współczesnych Europejczyków. Czy był to fakt, iż Europę – jako pierwsi – zaludnili łowcy-zbieracze (Paleolit, 35 tysięcy lat temu), czy też większy wpływ na nasze geny mieli rolnicy migrujący do Europy z Bliskiego Wschodu (6 tys. lat temu, neolit).

Migrujący z Bliskiego Wschodu

Zdaniem międzynarodowej grupy badaczy, która wyniki swoich badań opublikowała w magazynie „Nature Communications”, fundamenty pod pulę genową współczesnych Europejczyków zostały położone 4000-2000 p.n.e., czyli w neolicie.

Studiując tzw. DNA mitochondrialny pobrany ze szkieletów, naukowcy (m.in. z australijskiego Universytetu w Adelajdzie) wykazali, że po łowcach-zbieraczach nie został w naszym kodzie genetycznym niemalże żaden ślad. Ukształtowali nas za to neolityczni rolnicy z Bliskiego Wschodu.

Co za tym stało?

– To co zaskakuje, to fakt, że geny pierwszych Paneuropejczyków, którymi bez watpienia byli łowcy-zbieracze, z niewiadomego powodu zostały zastąpione kilka tysięcy lat temu – przyznał Alan Cooper, jeden z autorów badania. – Teraz musimy ustalić, co za tym stało – dodał.

Źródło: BBC, tm