Stan wyjątkowy wprowadzono na skutek niskiego, a nawet bliskiego krytycznemu poziomu wód – podało w środę radio Echo Moskwy.

 Jezioro Bajkał

Poziom wody w Bajkale jest najniższy od 60 lat. Niestety według władz prognozy nie są optymistyczne. Wody może być jeszcze mniej, bo poziom może spaść o kolejne 20 centymetrów poniżej dopuszczalnego poziomu minimalnego, który wynosi 456 metrów.

Przez rok mniej o 40 cm

Z powodu niskiego poziomu wody w jeziorze i wypływającej z niego rzeki Angary zagrożone jest zaopatrzenie w ogrzewanie i w wodę 200-tysięcznego miasta Angarsk. Zdaniem ekspertów wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwoli korzystać z wód Bajkału w racjonalny sposób. Jak przypomina Echo Moskwy, poziom wody w Bajkale zaledwie w ciągu roku obniżył się o 40 centymetrów.

Stan wyjątkowy obowiązuje na terenie obwodu irkuckiego i Buriacji. Władze informują, że stan wyjątkowy może trwać do kwietnia. Dopiero wtedy poziom wody może się podwyższyć.

20 proc. zasobów wody kryje się w Bajkale

Zasoby wodne Bajkału stanowią jedną piątą światowych zasobów wody słodkiej. W 1996 roku jezioro, w którym występuje ponad 1700 gatunków roślin i zwierząt, zostało wpisane wraz z przyległymi terenami na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

0 0 votes
Article Rating