Pioruny są tworzone przez oddziaływanie promieniowania kosmicznego w wyniku interakcji pochodzących z kosmosu cząstek o wysokiej energii i kropelek wody z burzowych chmur – donoszą rosyjscy naukowcy, cytowani przez magazyn „Science”.

Promieniowanie kosmiczne tworzy się, kiedy w kosmosie dochodzi do kolizji pomiędzy gwiazdami, wybuchami promieni gamma lub w czasie supernowych.Takie zdarzenia przyspieszają ruch cząsteczek – głównie protonów – i dają im wysoką energię. Cząsteczki te, które stykają się z ziemską atmosferą, powodują wysokoenergetyczne wyładowania zjonizowanych cząstek i promieni elektormagnetycznych.Lawina wysokoenergetycznych cząstek

Rosyjski fizyk Aleksandr Guriewicz z Instytutu Lebiediewa w Moskwie już w 1992 roku twierdził, że cząsteczki o wysokiej energii produkowane przez kosmiczne zderzenia jonizują powietrze w chmurach burzowych, tworząc obszary z dużą ilością wolnych elektronów. Wtedy pole elektryczne burzowych chmur przyspiesza ruch elektronów niemalże do prędkości światła i zderzają się one z cząsteczkami w powietrzu, wytwarzając jeszcze więcej elektronów, a także promieniowanie X i gamma. Taka lawina wysokoenergetycznych cząsteczek w chmurze zapewnia idealne warunki dla powstawania wyładowań atmosferycznych.

Naukowiec jednak przez lata nie mógł należycie udowodnić swoich tez.

Badania

Naukowiec i jego rosyjski kolega Anatolij Karaczin z Instytutu Radiofizycznego w Niżnym Nowgorodzie przeanalizowali 3, 8 tys. wyładowań zarejestrowanych w Rosji i Kazachstanie. Używali radiowego interferometru, który mierzy fale radiowe i pokazuje kierunek, z których nadeszły. Naukowcy analizowali także impulsy radiowe generowane przez pioruny.

Komentarz LosyZiemi.pl
Jeśli rzeczywiście tak jest, a podobne wnioski opisałem w sierpniu 2011 r. na Forum, to rozbłyski gamma, które występują na Słońcu mają ogromny wpływ na powstawanie burz z ogromną ilością wyładowań.
tzw. SuperBurz lub burz wysokoenergetycznych.
Temat dostępny jest po zarejestrowaniu się na Forum.
Źródło: Science, tm
0 0 votes
Article Rating